Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Kya-Sport

Temporary suspension was granted to Kya-Sport in As (Limburg) on 04-05-2012. The company number is 881873223. The (main) activity of Kya-Sport is wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Kya-Sport
Place:
As
Province:
Limburg
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
881873223
Court:
Branch
Type
Description
Group
Wholesale and retail trade; repairing cars
Main code
Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Dorpsstraat 125/2
3665 As
Show on map
Publications
Report date
Reference
13-04-2021
881873223
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Faillissement van: KYA-SPORT BVBA Geopend op 14 april 2014 Referentie: 7146 Datum vonnis: 13 april 2021 Ondernemingsnummer: 0881.873.223 Aanstelling van bijkomende curatoren Mr NOE ANN, PAALSE STEENWEG 133, 3583 BERINGEN; Mr VANDENREYT BERT, PAALSE STEENWEG 133, 3583 BERINGEN. Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
14-04-2014
881873223
Uitspraak faillissement op 14/04/2014.
 
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren De rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling TONGEREN, heeft bij vonnis van 14/04/2014, op AANGIFTE, het faillissement uitgesproken van KMA-SPORT BVBA, te 3665 AS, DORPSSTRAAT 125, bus 2, ondernemingsnummer : 0881.873.223, voornaamste handelswerkzaamheid : « DE VERKOOP VAN SPORTARTIKELEN », handeldrijvende onder de benaming PRIMO, te 3800 SINT-TRUIDEN, KATTENSTRAAT 38. Als curators werden aangesteld mr. : KERKHOFS, ILSE, 3740 BILZEN, MOLENDRIESSTRAAT 19. Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op 19/03/2014. De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 14/05/2014 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling TONGEREN, te 3700 Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4. De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 22/05/2014, om 11 uur, in de raadkamer van dezelfde rechtbank (gelijkvloers, zaal C). De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig art. 72ter Fail. W. Ref. Rechtbank 7146. (Get.) J. Tits, griffier.
04-05-2012
881873223
Opschorting toegekend tot 28/09/2012.
 
Rechtbank van koophandel te Tongeren De vierde kamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren heeft op 04/05/2012 een vonnis uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. B/12/00080 waarbij de gerechtelijke reorganisatie is geopend op naam van KYA-SPORT BVBA, met maatschappelijke zetel te 3665 AS, DORPSSTRAAT 125, BUS 2, RPR (Tongeren) : 0881.873.223. Het vonnis opent de gerechtelijke reorganisatie en kent een voorlopige opschorting van betaling toe voor een observatieperiode eindigend op 28/09/2012, met het oog op een minnelijk akkoord. Het zegt voor recht dat uiterlijk binnen de tien dagen vanaf de datum van huidig vonnis een schriftelijke overeenkomst dient opgesteld tussen de zaakvoerster en de vennootschap waarin een haalbare regeling wordt neergeschreven voor de geleidelijke afbouw van de persoonlijke schulden van Mevr. VERLINDEN, t.a.v. de vennootschap. Deze overeenkomst dient binnen dezelfde periode van tien dagen ter griffie van deze rechtbank neergelegd. Het zegt verder voor recht dat uiterlijk binnen de tien dagen vanaf de datum van het vonnis de juiste evolutie en huidige stand van de rekening-courant van Mevr. VERLINDEN, t.o.v. de BVBA KYA-SPORT, ter griffie van deze rechtbank dient neergelegd. Het vonnis zegt voorts voor recht dat verzoekster voor 31/08/2012 een nieuwe geactualiseerde kasplanning dient neer te leggen op basis van een bijgewerkte boekhouding, met inbegrip van een proef- en saldibalans. Het beveelt verzoekster tenslotte binnen de veertien dagen vanaf de uitspraak van het vonnis de schuldeisers individueel in kennis te stellen van de gegevens vermeld in art. 26, 1 WCO en de gedelegeerd rechter hiervan op de hoogte te houden. Als gedelegeerd rechter is benoemd : GIELEN, MAURICE (p/a : rechtbank van koophandel, KIELENSTRAAT 22, BUS 4, 3700 TONGEREN). De griffier, (get.) P. DUMOULIN.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1803832-36
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 71002
Stamnummer 1803832-36
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 71002
Hoedanigheden
Date
Record
14-06-2006
Onderneming onderworpen aan BTW
16-06-2006
Werkgever RSZ
RSZ
Date
Record
16-06-2006
Datum inschrijvings
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Date
Record
26-06-2006
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Date
Record
26-06-2006
Handelsonderneming
RSZ
Date
Record
04-07-2006
Datum aanvraag
31-10-2011
Datum schrapping
29-02-2012
Datum inschrijvings
12-12-2012
Datu bijwerking
19-07-2013
Datum aanvraag
Hoedanigheden
Date
Record
23-07-2013
Werkgever RSZ
RSZ
Date
Record
16-04-2014
Datu bijwerking
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands