Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Crategus

Crategus in Ardooie (West-Vlaanderen) was declared bankrupt by the court in Brugge on 05-07-2012. The company number is 405551258. The (main) activity of Crategus is specialised construction activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Crategus
Place:
Ardooie
Province:
West-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
405551258
Court:
Branch
Type
Description
Group
Building industry
Main code
Specialised construction activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Zandbergstraat 17
8850 Ardooie
Show on map
Publications
Report date
Reference
20-12-2019
405551258
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Faillissement van: CRATEGUS NV Geopend op 5 juli 2012 Referentie: 20120121 Datum vonnis: 20 december 2019 Ondernemingsnummer: 0405.551.258 Vervanging van curator Mr BOMMEREZ ROGER, op zijn verzoek, door Mr DE FAUW DIETER, KOUDE KEUKENSTRAAT 13, 8200 BRUGGE (SINT-ANDRIES). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
05-07-2012
405551258
Uitspraak faillissement op 05/07/2012.
 
Bij vonnis van de vakantiekamer van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 05/07/2012, werd op bekentenis het faillissement uitgesproken van CRATEGUS NV, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Zandbergstraat 17, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.551.258 en met als handelsactiviteit metaalbouw. Datum van staking van betalingen : 05/07/2012. Curator : Mr. BOMMEREZ, ROGER, advocaat te 8310 BRUGGE, Kartuizersstraat 21. De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 05/08/2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 17/08/2012. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) T. Neels.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 690156-93
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 37020
01-01-1945
Datum aanvraag
01-10-1961
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Date
Record
01-01-1962
Handelsonderneming
01-01-1971
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Date
Record
30-09-2005
Datum schrapping
23-11-2012
Datu bijwerking
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands