Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Infoserve It Resourcing

Temporary suspension was granted to Infoserve It Resourcing in Meise (Vlaams-Brabant) on 23-01-2013. The appointed curator is Bertrand Asscherickx. The company number is 456544455. The (main) activity of Infoserve It Resourcing is computer programming, consultancy and related activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Infoserve It Resourcing
Place:
Meise
Province:
Vlaams-Brabant
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
456544455
Court:
Branch
Type
Description
Group
Information and communications
Main code
Computer programming, consultancy and related activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Roodborstjeslaan 22/2
1860 Meise
Show on map
Publications
Report date
Reference
22-12-2017
456544455
Mededeling.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Faillissement van: INFOSERVE IT RESOURCING NV Geopend op 16 september 2014 Referentie: 20145260 Datum vonnis: 22 december 2017 Ondernemingsnummer: 0456.544.455 Ambtshalve vervanging van curator Mr ASSCHERICKX BERTRAND door Mr VERRAES MICHIEL, KEIZER KARELLAAN 586, BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM. Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
16-09-2014
456544455
Uitspraak faillissement op 16/09/2014.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Opening van het faillissement op bekentenis van INFOSERVE IT RESOURCING NV, ROODBORSTJESLAAN 22, bus 2, 1860 MEISE. Faillissementsnummer : 20145260 Datum Faillissement : 16/09/2014 Handelsactiviteit : consultancy. Ondernemingsnummer : 0456.544.455 Rechter-commissaris : M. BONTE. Curator : Mr. ASSCHERICKX, BERTRAND, NINOOFSESTEENWEG 643, 1070 ANDERLECHT. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 22/10/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, EYLENBOSCH, J.-M.
05-06-2013
456544455
Reorganisatieplan niet gehomologeerd.
 
Verbeterend bericht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij vonnis van 05.06.2013 werd door de Rechtbank van Koophandel te Brussel het door de schuldeisers goedgekeurde reorganisatieplan voor de NV INFOSERVE IT RESOURCING, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Roodborstjeslaan 22, KBO nummer 0456.544.455, niet gehomologeerd en sluit de procedure af. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
06-03-2013
456544455
Opschorting verlengd tot 31 mei 2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Bij vonnis van 6 maart 2013 kent de Rechtbank van Koophandel te Brussel aan de NV INFOSERVE IT RESOURCING, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Roodborstjeslaan 22, bus 2, KBO 0456.544.455, een verlenging toe van de duur van opschorting in het kader van de continuïteit van de ondernemingen die bij vonnis van 23.01.2013 van onderhavige rechtbank bepaald was t.e.m. 14.03.2013 en dit t.e.m. 05.06.2013. De terechtzitting waarop gestemd zal worden door de schuldeisers over het neer te leggen reorganisatieplan wordt vastgesteld op vrijdag 31 mei 2013 om 14 uur in de Zaal I van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, Waterloolaan 70. De heer Frank TAILDEMAN, Rechter in Handelszaken, blijft aangesteld in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Rechter. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
23-01-2013
456544455
Opschorting toegekend tot 14 maart 2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Bij vonnis van 23.01.2013 werd door de Rechtbank van Koophandel te Brussel de procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord geopend verklaard voor de naamloze vennootschap INFOSERVE IT RESOURCING, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Roodborstjeslaan 22, bus 2. KBO : 0456544.455. Volgnr. GR. : 20130008. Activiteit : outsourcing van informatica voor bedrijven. De duur van de opschorting werd bepaald tot en met 14 maart 2013. De heer F. Taildeman, Waterloolaan 70, 1000 Brussel (dienst gerechtelijke reorganisatie), werd aangesteld als gedelegeerd rechter. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. EYLENBOSCH.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1673171-42
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23050
Stamnummer 1673171-42
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23050
Stamnummer 1673171-42
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 23050
Hoedanigheden
Date
Record
20-12-1995
Handelsonderneming
01-01-1996
Onderneming onderworpen aan BTW
01-03-2008
Werkgever RSZ
RSZ
Date
Record
01-03-2008
Datum inschrijvings
11-04-2008
Datum aanvraag
13-01-2013
Datu bijwerking
01-07-2013
Datu bijwerking
18-09-2014
Datu bijwerking
Curator / receiver
Curator:
Bertrand Asscherickx
Visiting address:
- ()
Postal address:
-
Telephone number:
-
Fax number:
-
E-mail address:
-
Website:
-
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight

Faillissement? Hulp van een advocaat
Thursday, 29 February

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands