Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Spirit Express

Temporary suspension was granted to Spirit Express in Gistel (West-Vlaanderen) on 31-01-2013. The company number is 478001251. The (main) activity of Spirit Express is land transport and transport via pipelines.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Spirit Express
Place:
Gistel
Province:
West-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
478001251
Court:
Branch
Type
Description
Group
Transport and storage
Main code
Land transport and transport via pipelines
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Kalsijdebrug 13
8470 Gistel
Show on map
Publications
Report date
Reference
12-02-2024
478001251
Uitspraak faillissement op 12-2-2024.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende. Opening van het faillissement van: SPIRIT EXPRESS VOF KALSIJDEBRUG 13, 8470 GISTEL. Handelsactiviteit: Goederenvervoer over de weg (m.u.v. verhuisbedrijven), verhuisbedrijven;verhuur van personenauto's met chauffeur Ondernemingsnummer: 0478.001.251 Referentie: 20240029. Datum faillissement: 12 februari 2024. Rechter Commissaris: FRANK WIELFAERT. Curator: LIESBETH TOMMELEIN, RIETSTRAAT 11, 8400 OOSTENDE- liesbeth.tommelein@advocaat.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 12/02/2024 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 12 april 2024. Voor eensluidend uittreksel: De curator: TOMMELEIN LIESBETH.
31-01-2013
478001251
Opschorting toegekend.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende Bij vonnis van 31.01.2013, heeft de rechtbank van koophandel van Brugge, afdeling Oostende, tijdelijke derde kamer bis, de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO ten behoeve van VOF SPIRIT EXPRESS, met maatschappelijke zetel te 8740 Gistel, Kalsijdebrug 13, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0478.001.251, met als hoofdelijk aansprakelijke vennoten : Mevr. Sarah SWIMBERGHE, geboren te Brugge op 10 mei 1980, wonende te 8470 Gistel, Kalsijdebrug 13. de heer Steven VANDEN ABEELE, geboren te Aalst op 27 augustus 1977, wonende te 8470 Gistel, Kalsijdebrug 13, Bepaalt de duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting op een periode ingaand op 31.01.2013 om te eindigen op 29.05.2013. Bepaalt de terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie op donderdag 16.05.2013, om 10 uur, van de tijdelijke derde kamer bis van de rechtbank van koophandel Brugge, afdeling Oostende, zitting houdend in raadkamer (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw, te 8400 Oostende, Canadaplein. Als gedelegeerd rechter werd aangewezen de heer Johan De Leeuw. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.) N. Pettens.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1828669-21
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 35005
Hoedanigheden
Date
Record
24-09-2002
Handelsonderneming
01-10-2002
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Date
Record
15-04-2008
Datum inschrijvings
08-05-2008
Datum aanvraag
15-08-2010
Datum schrapping
06-04-2011
Datu bijwerking
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands