Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Mina Asabbane

Temporary suspension was granted to Mina Asabbane in Genk (Limburg) on 25-06-2013. The company number is 863269613. The (main) activity of Mina Asabbane is publishing activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Mina Asabbane
Place:
Genk
Province:
Limburg
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
863269613
Court:
Branch
Type
Description
Group
Information and communications
Main code
Publishing activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Terboekt 27
3600 Genk
Show on map
Publications
Report date
Reference
10-01-2023
863269613
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Faillissement van: MINA ASABBANE BV (BVBA) Geopend op 27 augustus 2013 Referentie: 6876 Datum vonnis: 10 januari 2023 Ondernemingsnummer: 0863.269.613 Ontslag op zijn verzoek van bijkomende curator Mr NOELMANS PHILIPPE. Voor eensluidend uittreksel: SABRINA GEUNS
27-08-2013
863269613
Uitspraak faillissement op 27/08/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Tongeren De rechtbank van koophandel te Tongeren, heeft bij vonnis van 27/08/2013, op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van MINA ASABBANE BV BVBA, te 3600 GENK, TERBOEKT 27, ondernemingsnummer : 0863.269.613, voornaamste handelswerkzaamheid : verpleegkundige activiteiten. Als curators werden aangesteld mrs. : NOELMANS, PHILIPPE, MOERENSTRAAT 33, 3700 TONGEREN; NOELMANS, CECILE, MOERENSTRAAT 33, 3700 TONGEREN; NOELMANS, CATHERINE, MOERENSTRAAT 33, 3700 TONGEREN. Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op 07/06/2013. De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 26/09/2013 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4. De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 10/10/2013, om 11 uur, in de raadkamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers zaal C. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig art. 72ter Fail. W. Ref. Rechtbank 6876. (Get.) A. Schoenaers, griffier.
25-06-2013
863269613
Opschorting toegekend tot 25/10/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Tongeren De eerste kamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren heeft op 25/06/2013 een vonnis uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. B/13/00077 waarbij de gerechtelijke reorganisatie is geopend op naam van MINA ASABBANE BV (BVBA), met maatschappelijke zetel te 3600 GENK, TERBOEKT 27, RPR (Tongeren) : 0863.269.613. Het vonnis kent een voorlopige opschorting van betaling toe voor een observatieperiode van 4 maanden eindigend op 25/10/2013, met het oog op een collectief akkoord. Het stelt de zaak in voortzetting op de zitting van 07/10/2013 om 10.30 uur voor de eerste kamer van deze rechtbank, Kielenstraat 22, zaal C, gelijkvloers. Het beveelt verzoekster bijkomende informatie neer te leggen op de griffie voor 20/09/2013 en het stelt aan als voorlopige bewindvoerders ARTS, TOM, en RENIERS, GEERT, advocaten te 3600 GENK, JAARBEURSLAAN 19, BUS 31, teneinde de zaakvoerster te vervangen en het bestuur van MINA ASABBANE BV (BVBA) over te nemen. Het beveelt verzoekster tenslotte binnen de 14 dagen vanaf heden de schuldeisers individueel in kennis te stellen van de gegevens vermeld in art. 26,1 WCO en de gedelegeerd rechter hiervan op de hoogte te houden. Als gedelegeerd rechter is benoemd :JOOSSENS, HUGO (p/a : rechtbank van koophandel, Kielenstraat 22, bus 4, 3700 Tongeren). De griffier, (get.) P. Dumoulin.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1800366-55
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 71016
Stamnummer 1800366-55
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 71016
01-02-2006
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Date
Record
01-02-2006
Werkgever RSZ
RSZ
Date
Record
27-03-2006
Datum aanvraag
16-04-2008
Datu bijwerking
Hoedanigheden
Date
Record
04-07-2010
Onderneming onderworpen aan BTW
16-08-2010
Handelsonderneming
RSZ
Date
Record
29-08-2013
Datu bijwerking
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands