Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Berger Patrick

Berger Patrick in As (Limburg) was declared bankrupt by the court in Tongeren on 02-12-2013. The company number is 880031510. The (main) activity of Berger Patrick is postal and courier activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Berger Patrick
Place:
As
Province:
Limburg
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
880031510
Court:
Branch
Type
Description
Group
Transport and storage
Main code
Postal and courier activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Jagersdreef 9
3665 As
Show on map
-
Business address:
Kruisbeemdenstraat 4
3665 As
Show on map
Publications
Report date
Reference
28-05-2019
880031510
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Faillissement van: BERGER PATRICK Geopend op 2 december 2013 Referentie: 7002 Datum vonnis: 28 mei 2019 Ondernemingsnummer: 0880.031.510 Ambtshalve ontslag van bijkomende curator Mr CUYPERS LODE. Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
02-12-2013
880031510
Uitspraak faillissement op 02/12/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Tongeren De rechtbank van koophandel te Tongeren heeft bij vonnis van 02/12/2013, op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van BERGER, PATRICK (geboren te Niel-bij-As op 11/11/1962), te 3665 AS, ZONNELAAN 5/4, ondernemingsnummer : 0880.031.510, voornaamste handelswerkzaamheid : koerierbedrijf, handeldrijvende onder de benaming KOERIERDIENST PATRICK 24 UUR OP 24 UUR 'S AVONDS », te 3665 As, Zonnelaan 5, bus 3. Als curators werden aangesteld mrs. : MIGUET, ROGER, PUTSTRAAT 36, 3700 TONGEREN; CUYPERS, LODE, PUTSTRAAT 36, 3700 TONGEREN. Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op 06/08/2013. De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 31/12/2013 neergelegd ter griffie van de recht-bank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4. De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 16/01/2014, om 11 uur, in de raadkamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers, zaal C. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig art. 72ter Fail. W. Ref. Rechtbank 7002. (Get.) J. Tits, griffier.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1836030-54
Taalkeuze Nederlands
Hoedanigheden
Date
Record
03-04-2006
Onderneming onderworpen aan BTW
03-04-2006
Handelsonderneming
17-11-2008
Werkgever RSZ
RSZ
Date
Record
17-11-2008
Datum inschrijvings
03-12-2008
Datum aanvraag
03-12-2013
Datu bijwerking
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands