Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Bankruptcy Jk Fleron

The bankruptcy with respect to Jk Fleron in Ixelles (Brussel) was concluded on 30-09-2013 due to insufficient assets. The company number is 884477870. The (main) activity of Jk Fleron is real estate activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Jk Fleron
Place:
Ixelles
Province:
Brussel
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
884477870
Court:
Branch
Type
Description
Group
Lease of and trade in immovable goods
Main code
Real estate activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Place Du Luxembourg 7
1050 Ixelles
Show on map
Publications
Report date
Reference
04-02-2020
884477870
Uitspraak faillissement op 04/02/20.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement op dagvaarding van : JK FLERON BVBA, LUXEMBURGSTRAAT 7, 1050 ELSENE. Faillissementsnummer : 20130283. Datum faillissement : 04/02/20. Handelsactiviteit : immobilien. Ondernemingsnummer : 0884.477.870. Rechter-Commissaris : M. ABELEW, ALBERT. Curator : Mr. DERICK, JEAN-MICHEL, LOUIZALAAN 391, BUS 3, 1050 BRUSSEL. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, te 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 13/03/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.(Pro deo)
30-09-2013
884477870
Afgesloten door gebrek aan activa op 30-09-2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Bij vonnis van 30-09-2013, gewezen door de rechtbank van koophandel te Brussel, werd gesloten verklaard bij gebrek aan actief het faillissement van JK FLERON BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE, LUXEMBURGPLEIN 7. Ondernemingsnummer : 0884.477.870. Faillissementsnummer : 20130283. Curator : Mr. DERICK, JEAN-MICHEL. Vereffenaar : KARIM AL MORABET, SUIKERBERGSTRAAT 33, 1700 DILBEEK. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1322318-54
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 21009
Stamnummer 1322318-54
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 21009
25-01-2007
Datum inschrijvings
08-02-2007
Datum aanvraag
Hoedanigheden
Date
Record
03-03-2008
Handelsonderneming
RSZ
Date
Record
31-12-2008
Datum schrapping
07-02-2013
Datu bijwerking
Reports
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

News in the spotlight


Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands