Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy Dewaele Willy

Dewaele Willy in Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen) was declared bankrupt by the court in Oudenaarde on 09-04-2013. The appointed curator is Luc Blockeel. The company number is 644141069. The (main) activity of Dewaele Willy is crop and animal production, hunting and related service activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
Dewaele Willy
Place:
Wortegem-Petegem
Province:
Oost-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
644141069
Court:
Branch
Type
Description
Group
Agriculture, forestry and fisheries
Main code
Crop and animal production, hunting and related service activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Stuivenbergstraat 6
9790 Wortegem-Petegem
Show on map
-
Business address:
Jozef Duthoystraat 25
8790 Waregem
Show on map
Publications
Report date
Reference
03-10-2019
644141069
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde. Faillissement van: FAILL. DEWAELE WILLY Geopend op 9 april 2013 Referentie: 1878 Datum vonnis: 3 oktober 2019 Ondernemingsnummer: 0644.141.069 Aanstelling van een bijkomende curator Mr VAN ROYEN ILSE, BOEKELSTRAAT 63, 9660 BRAKEL. Voor eensluidend uittreksel: C. Temmerman, griffier
09-04-2013
644141069
Uitspraak faillissement op 9 april 2013.
 
Rechtbank van koophandel te Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, eerste kamer, d.d. 9 april 2013, werd op bekentenis het faillissement uitgesproken van DEWAELE, Willy, geboren te Waregem, op 17 april 1959, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Stuivenbergstraat 6, met ondernemingsnummer 0644.141.069, voor de uitbating van een fokvarkensbedrijf -gemengd bedrijf-. De datum staking van betaling is vastgesteld op 31 maart 2013. Rechter-commissaris : rechter in handelszaken mevrouw Dominique VAN MALLEGHEM. Curator : Mr. Luc BLOCKEEL, advocaat te 9700 Oudenaarde, Deinzestraat 1. Indienen van de schuldvordering met bewijsstukken, uitsluitend ter griffie van de rechtbank van koophandel te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14, vóór 9 mei 2013. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal door de curator neergelegd worden op dinsdag 18 juni 2013 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde;de daaropvolgende processen-verbaal van verificatie zullen neergelegd worden op 18 oktober 2013, 18 februari 2014, 18 juni 2014 en 18 oktober 2014. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekcrheidsstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding moeten de natuurlijke personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (art. 72ter en art. 72bis F.W.). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) Ingrid Verheyen.
Hoedanigheden
Date
Record
01-03-1981
Onderneming onderworpen aan BTW
01-03-1981
Niet-handelsonderneming naar privaat recht
Curator / receiver
Curator:
Luc Blockeel
Visiting address:
- ()
Postal address:
-
Telephone number:
-
Fax number:
-
E-mail address:
-
Website:
-
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands