Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy De Smet Raymond

De Smet Raymond in Vlamertinge (West-Vlaanderen) was declared bankrupt by the court in Gent on 30-10-2013. The company number is 871218564. The (main) activity of De Smet Raymond is sports activities and amusement and recreation activities.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
De Smet Raymond
Place:
Vlamertinge
Province:
West-Vlaanderen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
871218564
Court:
Branch
Type
Description
Group
Culture, sport and recreation
Main code
Sports activities and amusement and recreation activities
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Kasteelweg 41C
8908 Vlamertinge
Show on map
Publications
Report date
Reference
20-01-2017
871218564
Mededeling.
 
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, op twintig januari tweeduizend zeventien, heeft : Meester Didier BEKAERT, advocaat met kantoor te 9090 Melle, Geraardsbergsesteenweg 167, handelend in zijn hoedanigheid van curator, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent d.d. 30 oktober 2013, over het faillissement van : DE SMET, RAYMOND, exploitatie van kermisattracties, geboren te Oudenaarde op 2 september 1979, wonende te 9810 NAZARETH, Steenweg 205, hebbende als ondernemingsnummer 0871.218.564; verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen : Cindy Natacha Theresia DE SMET, geboren te Grammene op 6 december 1976, in leven laatst wonende te 9800 DEINZE, Leernesteenweg 53, en overleden te Deinze op 3 januari 2015. De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch Staatblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op het kantoor van meester Frank VERHELST, notaris met kantoor te 8720 Dentergem, Statiestraat 16. Gent, 20 januari 2017. De griffier, (get.) Elien DE GEYTER.
30-10-2013
871218564
Uitspraak faillissement op 30/10/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d. 30/10/2013, OP BEKENTENIS, vierde kamer, werd het faillissement vastgesteld inzake DE SMET, RAYMOND, exploitatie van kermisattracties, geboren te Oudenaarde op 02/09/1979, wonende te 9810 NAZARETH, STEENWEG 205, hebbende als ondernemingsnummer 0871.218.564. Rechter-commissaris : de heer DELOOF, SAMMY. Datum staking der betalingen : 28/10/2013. Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel, Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 27/11/2013. Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 11/12/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter Faill.W.). De curator : Mr. BEKAERT, DIDIER, advocaat, kantoorhoudende te 9090 MELLE, GERAARDSBERGSESTEENWEG 167. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de Wynkele.
Hoedanigheden
Date
Record
14-01-2005
Handelsonderneming
01-05-2005
Onderneming onderworpen aan BTW
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands