Actuele informatie over faillissementen en surseances

Bankruptcy The Household Company

Temporary suspension was granted to The Household Company in Bonheiden (Antwerpen) on 04-11-2013. The company number is 890235316. The (main) activity of The Household Company is activities of households as employers of domestic personnel.
No reports are available yet.
There are more details available on this case. Click here to log in or register FOR FREE.
General information
Name:
The Household Company
Place:
Bonheiden
Province:
Antwerpen
Status:
Bankruptcy
Insolvency number:
890235316
Court:
Branch
Type
Description
Group
Households as employers; non-differentiated production of goods and services for own use
Main code
Activities of households as employers of domestic personnel
Locations / addresses
Since
Type
Address
-
Business address:
Schoolstraat 8/1
2820 Bonheiden
Show on map
Publications
Report date
Reference
30-12-2013
890235316
Uitspraak faillissement op 30 december 2013.
 
Rechtbank van koophandel te Mechelen Bij vonnis d.d. 30 december 2013 van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen werd ambtshalve, in staat van faillissement verklaard : de VOF THE HOUSEHOLD COMPANY, dienstenchequebedrijf, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Schoolstraat 8, bus 1, met ondernemingsnummer 0890.235.316. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) voor de gefailleerde kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen. De datum van staking van betaling werd vastgesteld op 30 DECEMBER 2013. Tot curator werd benoemd : Meester VAN CAMP François, advocaat, kantoorhoudende te 2220 Heist-op-den-Berg, Hulshoutsesteenweg 84A. De schuldvorderingen dienen ingediend te worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7, uiterlijk op 27 JANUARI 2014. De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neer te leggen ter griffie van deze Rechtbank op 24 FEBRUARI 2014. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
04-11-2013
890235316
Opschorting toegekend tot 3 februari 2014.
 
Rechtbank van koophandel te Mechelen Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen, d.d. 4 november 2013, werd geopend verklaard de procedure van gerechtelijke reorganisatie, met het oog op het bekomen van een minnelijk akkoord met haar schuldeisers, van de VOF THE HOUSEHOLD COMPANY, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Schoolstraat 8, bus 1, ondernemingsnummer 0890.235.316. De opschorting werd haar toegekend voor een periode eindigend op 3 februari 2014. Gedelegeerd rechter : de heer F. Vercauteren, rechter in handelszaken. Mechelen, 4 november 2013. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
History
Date
Company number
Trading name
Historical data are available. Log in in order to be able to view these details.
RSZ
Date
Record
Stamnummer 1820721-03
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 12005
Stamnummer 1820721-03
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 12005
01-06-2007
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Date
Record
01-06-2007
Werkgever RSZ
16-07-2007
Handelsonderneming
RSZ
Date
Record
08-10-2007
Datum aanvraag
30-09-2013
Datu bijwerking
02-01-2014
Datu bijwerking
Reports
Report date
Reference
Description
Type
There are no court reports available (yet).
FaillissementsDossier.be makes every effort to regularly update and add to this public source web page. It is possible that the content is incomplete/incorrect despite this care and consideration. FaillissementsDossier.be provides the content of the website in its current state (“as is”) without guarantee or safeguard regarding soundness, suitability for a certain aim or otherwise. FaillissementsDossier.be accepts no responsibility for damage that has or may be inflicted and arises from and is in any way connected with the use of FaillissementsDossier.be or the impossibility of consulting the website. Apart from this disclaimer, FaillissementsDossier.be shall not be responsible for third party documents clearly linked to the web page. A link is no confirmation of these files.

Bankruptcies and suspensions of payment per region


Advertising

Advertise on this site? Read more about all options, rates and ad formats.


Other

Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands