Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Get & Call Telecom

Op 10-05-2016 is Get & Call Telecom te Brussel (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 899953924. De (hoofd)activiteit van Get & Call Telecom is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Get & Call Telecom
Plaats:
Brussel
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
899953924
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Sint-Goriksplein 25
1000 Brussel
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
08-06-2021
899953924
Faillissement beëindigd.
 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel Ondernemingsrechtbank Brussel. Summiere afsluiting faillissement van: GET & CALL TELECOM BVBA Geopend op 10 mei 2016 Referentie: 20160233 Datum vonnis: 8 juni 2021 Ondernemingsnummer: 0899.953.924 Aangeduide vereffenaar(s): D'ANGELO FRANCESCO. Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
10-05-2016
899953924
Uitspraak faillissement op 10 mei 2016.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: GET & CALL TELECOM BVBA, SINT-GORIKSPLEIN 25, 1000 BRUSSEL. Referentie: 20160233. Datum faillissement: 10 mei 2016. Handelsactiviteit: TELECOM Handelsbenaming: BVBA Ondernemingsnummer: 0899.953.924 Curator: Mr VAN DOOSSELAERE Thierry, KLOOSTERDREEF 7, 1000 BRUSSEL 1. Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 15 juni 2016. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland