Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Overzicht SBI branche codes

De Kamer van Koophandel geeft ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister een code die de economische acitiviteit van een bedrijf aanduidt. Dit codesysteem heet 'Standaard Bedrijfsindeling', afgekort SBI (opvolger van BIK).

SBI is een hiërarchische indeling van economische activiteiten en is opgesteld door het CBS om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. SBI kent meerdere niveaus die aangegeven worden door vier of vijf cijfers. De eerste vier cijfers van de SBI-code zijn, op een aantal uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE. Het vijfde cijfer is een Nederlandse variant.

1 - Landbouw, bosbouw en visserij

011
Teelt van eenjarige gewassen
0111
Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
 
Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
0112
Teelt van rijst
 
Teelt van rijst
0113
Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
 
Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
0114
Teelt van suikerriet
 
Teelt van suikerriet
0115
Teelt van tabak
 
Teelt van tabak
0116
Teelt van vezelgewassen
 
Teelt van vezelgewassen
0119
Teelt van andere eenjarige gewassen
 
Teelt van bloemen
 
Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.
012
Teelt van meerjarige gewassen
0121
Teelt van druiven
 
Teelt van druiven
0122
Teelt van tropisch en subtropisch fruit
 
Teelt van tropisch en subtropisch fruit
0123
Teelt van citrusvruchten
 
Teelt van citrusvruchten
0124
Teelt van pit- en steenvruchten
 
Teelt van pit- en steenvruchten
0125
Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
 
Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
0126
Teelt van oliehoudende vruchten
 
Teelt van oliehoudende vruchten
0127
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
 
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
0128
Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
 
Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
0129
Teelt van andere meerjarige gewassen
 
Teelt van andere meerjarige gewassen
013
Plantenvermeerdering
0130
Plantenvermeerdering
 
Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
 
Overige plantenvermeerdering
014
Veeteelt
0141
Fokken van melkvee
 
Fokken van melkvee
0142
Fokken van andere runderen en buffels
 
Fokken van andere runderen en buffels
0143
Fokken van paarden en andere paardachtigen
 
Fokken van paarden en andere paardachtigen
0144
Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
 
Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
0145
Fokken van schapen en geiten
 
Fokken van schapen en geiten
0146
Fokken van varkens
 
Fokvarkenshouderijen
 
Varkensvetmesterijen
0147
Fokken van pluimvee
 
Kippenkwekerijen
 
Productie van eieren van pluimvee
 
Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen
0149
Fokken van andere dieren
 
Fokken van andere dieren
015
Gemengd bedrijf
0150
Gemengd bedrijf
 
Gemengd bedrijf
016
Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
0161
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
 
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
0162
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
 
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
0163
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
 
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
0164
Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
 
Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
017
Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
0170
Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
 
Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
021
Bosbouw
0210
Bosbouw
 
Bosbouw
022
Exploitatie van bossen
0220
Exploitatie van bossen
 
Exploitatie van bossen
023
Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
0230
Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
 
Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
024
Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
0240
Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
 
Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
031
Visserij
0311
Zeevisserij
 
Zeevisserij
0312
Binnenvisserij
 
Binnenvisserij
032
Aquacultuur
0321
Mariene aquacultuur
 
Mariene aquacultuur
0322
Aquacultuur in zoet water
 
Aquacultuur in zoet water

2 - Winning van delfstoffen

051
Winning van steenkool
0510
Winning van steenkool
 
Winning van steenkool
052
Winning van bruinkool
0520
Winning van bruinkool
 
Winning van bruinkool
061
Winning van aardolie
0610
Winning van aardolie
 
Winning van aardolie
062
Winning van aardgas
0620
Winning van aardgas
 
Winning van aardgas
071
Winning van ijzererts
0710
Winning van ijzererts
 
Winning van ijzererts
072
Winning van non-ferrometaalertsen
0721
Winning van uranium- en thoriumerts
 
Winning van uranium- en thoriumerts
0729
Winning van andere non-ferrometaalertsen
 
Winning van andere non-ferrometaalertsen
081
Winning van steen, zand en klei
0811
Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen
 
Winning van bouw- en siersteen
 
Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen
0812
Winning van grind, zand, klei en kaolien
 
Winning van grind
 
Winning van zand
 
Winning van klei en kaolien
089
Winning van delfstoffen, n.e.g.
0891
Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
 
Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
0892
Winning van turf
 
Winning van turf
0893
Zoutwinning
 
Zoutwinning
0899
Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
 
Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
091
Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
0910
Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
 
Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
099
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
0990
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen

3 - Industrie

101
Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten
1011
Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
 
Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
1012
Verwerking en conservering van gevogelte
 
Verwerking en conservering van gevogelte
1013
Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
 
Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
102
Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
1020
Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
 
Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
103
Verwerking en conservering van groenten en fruit
1031
Verwerking en conservering van aardappelen
 
Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
 
Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
1032
Vervaardiging van groente- en fruitsappen
 
Vervaardiging van groente- en fruitsappen
1039
Overige verwerking en conservering van groenten en fruit
 
Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
 
Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
 
Productie van diepgevroren groenten en fruit
104
Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
1041
Vervaardiging van oliën en vetten
 
Vervaardiging van oliën en vetten
1042
Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
 
Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
105
Vervaardiging van zuivelproducten
1051
Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
 
Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
1052
Vervaardiging van consumptie-ijs
 
Vervaardiging van consumptie-ijs
106
Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten
1061
Vervaardiging van maalderijproducten
 
Vervaardiging van maalderijproducten
1062
Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
 
Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
107
Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren
1071
Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
 
Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
 
Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
1072
Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
 
Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
1073
Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren
 
Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren
108
Vervaardiging van andere voedingsmiddelen
1081
Vervaardiging van suiker
 
Vervaardiging van suiker
1082
Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
 
Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
1083
Verwerking van thee en koffie
 
Verwerking van thee en koffie
1084
Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
 
Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
1085
Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
 
Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
1086
Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
 
Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
1089
Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
 
Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
109
Vervaardiging van diervoeders
1091
Vervaardiging van veevoeders
 
Vervaardiging van veevoeders
1092
Vervaardiging van voeders voor huisdieren
 
Vervaardiging van voeders voor huisdieren
110
Vervaardiging van dranken
1101
Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
 
Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
1102
Vervaardiging van wijn uit druiven
 
Vervaardiging van wijn uit druiven
1103
Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
 
Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
1104
Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
 
Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
1105
Vervaardiging van bier
 
Vervaardiging van bier
1106
Vervaardiging van mout
 
Vervaardiging van mout
1107
Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
 
Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
120
Vervaardiging van tabaksproducten
1200
Vervaardiging van tabaksproducten
 
Vervaardiging van tabaksproducten
131
Bewerken en spinnen van textielvezels
1310
Bewerken en spinnen van textielvezels
 
Bewerken en spinnen van textielvezels
132
Weven van textiel
1320
Weven van textiel
 
Weven van textiel
133
Textielveredeling
1330
Textielveredeling
 
Textielveredeling
139
Vervaardiging van andere textielproducten
1391
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
 
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
1392
Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding
 
Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
 
Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding
1393
Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
 
Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
1394
Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
 
Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
1395
Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding
 
Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding
1396
Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel
 
Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel
1399
Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.
 
Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.
141
Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding
1411
Vervaardiging van kleding van leer
 
Vervaardiging van kleding van leer
1412
Vervaardiging van werkkleding
 
Vervaardiging van werkkleding
1413
Vervaardiging van andere bovenkleding
 
Vervaardiging van andere bovenkleding
1414
Vervaardiging van onderkleding
 
Vervaardiging van onderkleding
1419
Vervaardiging van andere kleding en toebehoren
 
Vervaardiging van hoeden en petten
 
Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.
142
Vervaardiging van artikelen van bont
1420
Vervaardiging van artikelen van bont
 
Vervaardiging van artikelen van bont
143
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding
1431
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
 
Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
1439
Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding
 
Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding
151
Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont
1511
Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont
 
Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont
1512
Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk
 
Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk
152
Vervaardiging van schoeisel
1520
Vervaardiging van schoeisel
 
Vervaardiging van schoeisel
161
Zagen en schaven van hout
1610
Zagen en schaven van hout
 
Zagen en schaven van hout
162
Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
1621
Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
 
Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
1622
Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
 
Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
1623
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
 
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
1624
Vervaardiging van houten emballage
 
Vervaardiging van houten emballage
1629
Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk
 
Vervaardiging van andere artikelen van hout
 
Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk
171
Vervaardiging van papierpulp, papier en karton
1711
Vervaardiging van papierpulp
 
Vervaardiging van papierpulp
1712
Vervaardiging van papier en karton
 
Vervaardiging van papier en karton
172
Vervaardiging van artikelen van papier of karton
1721
Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton
 
Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton
1722
Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
 
Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
1723
Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
 
Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
1724
Vervaardiging van behangpapier
 
Vervaardiging van behangpapier
1729
Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
 
Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
181
Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen
1811
Krantendrukkerijen
 
Krantendrukkerijen
1812
Overige drukkerijen
 
Overige drukkerijen
1813
Prepress- en premediadiensten
 
Prepress- en premediadiensten
1814
Binderijen en aanverwante diensten
 
Binderijen en aanverwante diensten
182
Reproductie van opgenomen media
1820
Reproductie van opgenomen media
 
Reproductie van opgenomen media
191
Vervaardiging van cokesovenproducten
1910
Vervaardiging van cokesovenproducten
 
Vervaardiging van cokesovenproducten
192
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
1920
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
 
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
201
Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen
2011
Vervaardiging van industriële gassen
 
Vervaardiging van industriële gassen
2012
Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
 
Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
2013
Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
 
Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
2014
Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
 
Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
2015
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
 
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
2016
Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
 
Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
2017
Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
 
Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
202
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
2020
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
 
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
203
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
2030
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
 
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
204
Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen
2041
Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
 
Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
 
Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen
2042
Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
 
Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
205
Vervaardiging van andere chemische producten
2051
Vervaardiging van kruit en springstoffen
 
Vervaardiging van kruit en springstoffen
2052
Vervaardiging van lijm
 
Vervaardiging van lijm
2053
Vervaardiging van etherische oliën
 
Vervaardiging van etherische oliën
2059
Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.
 
Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.
206
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
2060
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
 
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
211
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
2110
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
 
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
212
Vervaardiging van farmaceutische producten
2120
Vervaardiging van farmaceutische producten
 
Vervaardiging van geneesmiddelen
 
Vervaardiging van overige farmaceutische producten
221
Vervaardiging van producten van rubber
2211
Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing
 
Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing
2219
Vervaardiging van andere producten van rubber
 
Vervaardiging van andere producten van rubber
222
Vervaardiging van producten van kunststof
2221
Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
 
Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
2222
Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
 
Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
2223
Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
 
Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
2229
Vervaardiging van andere producten van kunststof
 
Vervaardiging van andere producten van kunststof
231
Vervaardiging van glas en glaswerk
2311
Vervaardiging van vlakglas
 
Vervaardiging van vlakglas
2312
Vormen en bewerken van vlakglas
 
Vormen en bewerken van vlakglas
2313
Vervaardiging van holglas
 
Vervaardiging van holglas
2314
Vervaardiging van glasvezels
 
Vervaardiging van glasvezels
2319
Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)
 
Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)
232
Vervaardiging van vuurvaste producten
2320
Vervaardiging van vuurvaste producten
 
Vervaardiging van vuurvaste producten
233
Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei
2331
Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
 
Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
2332
Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw van gebakken klei
 
Vervaardiging van bakstenen
 
Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei
234
Vervaardiging van andere keramische producten
2341
Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
 
Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
2342
Vervaardiging van sanitair aardewerk
 
Vervaardiging van sanitair aardewerk
2343
Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen
 
Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen
2344
Vervaardiging van ander technisch aardewerk
 
Vervaardiging van ander technisch aardewerk
2349
Vervaardiging van andere keramische producten
 
Vervaardiging van andere keramische producten
235
Vervaardiging van cement, kalk en gips
2351
Vervaardiging van cement
 
Vervaardiging van cement
2352
Vervaardiging van kalk en gips
 
Vervaardiging van kalk en gips
236
Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips
2361
Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
 
Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
2362
Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
 
Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
2363
Vervaardiging van stortklare beton
 
Vervaardiging van stortklare beton
2364
Vervaardiging van mortel
 
Vervaardiging van mortel
2365
Vervaardiging van producten van vezelcement
 
Vervaardiging van producten van vezelcement
2369
Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
 
Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
237
Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
2370
Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
 
Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
239
Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g.
2391
Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen
 
Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen
2399
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
 
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
241
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
2410
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
 
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
242
Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
2420
Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
 
Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
243
Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal
2431
Koudtrekken van staven
 
Koudtrekken van staven
2432
Koudwalsen van bandstaal
 
Koudwalsen van bandstaal
2433
Koudvervormen of koudfelsen
 
Koudvervormen of koudfelsen
2434
Koudtrekken van draad
 
Koudtrekken van draad
244
Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen
2441
Productie van edelmetalen
 
Productie van edelmetalen
2442
Productie van aluminium
 
Productie van aluminium
2443
Productie van lood, zink en tin
 
Productie van lood, zink en tin
2444
Productie van koper
 
Productie van koper
2445
Productie van andere non-ferrometalen
 
Productie van andere non-ferrometalen
2446
Bewerking van splijt- en kweekstoffen
 
Bewerking van splijt- en kweekstoffen
245
Gieten van metalen
2451
Gieten van ijzer
 
Gieten van ijzer
2452
Gieten van staal
 
Gieten van staal
2453
Gieten van lichte metalen
 
Gieten van lichte metalen
2454
Gieten van andere non-ferrometalen
 
Gieten van andere non-ferrometalen
251
Vervaardiging van metalen constructiewerken
2511
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
 
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
2512
Vervaardiging van metalen deuren en vensters
 
Vervaardiging van metalen deuren en vensters
252
Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
2521
Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
 
Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
2529
Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
 
Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
253
Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
2530
Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
 
Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
254
Vervaardiging van wapens en munitie
2540
Vervaardiging van wapens en munitie
 
Vervaardiging van wapens en munitie
255
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
2550
Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
 
Smeden van metaal
 
Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
256
Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen
2561
Oppervlaktebehandeling van metalen
 
Oppervlaktebehandeling van metalen
2562
Verspanend bewerken van metalen
 
Verspanend bewerken van metalen
257
Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren
2571
Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
 
Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
2572
Vervaardiging van hang- en sluitwerk
 
Vervaardiging van hang- en sluitwerk
2573
Vervaardiging van gereedschap
 
Vervaardiging van vormkasten en gietvormen
 
Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen
259
Vervaardiging van andere producten van metaal
2591
Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
 
Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
2592
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
 
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
2593
Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
 
Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
2594
Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
 
Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
2599
Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.
 
Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal
 
Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
261
Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten
2611
Vervaardiging van elektronische onderdelen
 
Vervaardiging van elektronische onderdelen
2612
Vervaardiging van elektronische printplaten
 
Vervaardiging van elektronische printplaten
262
Vervaardiging van computers en randapparatuur
2620
Vervaardiging van computers en randapparatuur
 
Vervaardiging van computers en randapparatuur
263
Vervaardiging van communicatieapparatuur
2630
Vervaardiging van communicatieapparatuur
 
Vervaardiging van communicatieapparatuur
264
Vervaardiging van consumentenelektronica
2640
Vervaardiging van consumentenelektronica
 
Vervaardiging van consumentenelektronica
265
Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken
2651
Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
 
Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
2652
Vervaardiging van uurwerken
 
Vervaardiging van uurwerken
266
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
2660
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
 
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
267
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
2670
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
268
Vervaardiging van magnetische en optische media
2680
Vervaardiging van magnetische en optische media
 
Vervaardiging van magnetische en optische media
271
Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen
2711
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
2712
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
272
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
2720
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
 
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
273
Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e. d.
2731
Vervaardiging van kabels van optische vezels
 
Vervaardiging van kabels van optische vezels
2732
Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
 
Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
2733
Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
 
Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
274
Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten
2740
Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten
 
Vervaardiging van lampen
 
Vervaardiging van verlichtingsapparaten
275
Vervaardiging van huishoudapparaten
2751
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
 
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
2752
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
 
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
279
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
2790
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
 
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
281
Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik
2811
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
 
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
2812
Vervaardiging van hydraulische apparatuur
 
Vervaardiging van hydraulische apparatuur
2813
Vervaardiging van andere pompen en compressoren
 
Vervaardiging van andere pompen en compressoren
2814
Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen
 
Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen
2815
Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
 
Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
282
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik
2821
Vervaardiging van ovens en branders
 
Vervaardiging van ovens en branders
2822
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
 
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
2823
Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief compu-ters en randapparatuur)
 
Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)
2824
Vervaardiging van elektrisch handgereedschap
 
Vervaardiging van elektrisch handgereedschap
2825
Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
 
Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
2829
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
 
Vervaardiging van verpakkingsmachines
 
Vervaardiging van weegtoestellen
 
Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder
 
Vervaardiging van verkoopautomaten
 
Vervaardiging van filtreertoestellen
 
Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal
 
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
283
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
2830
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
 
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
284
Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbe-werking en van gereedschapswerktuigen
2841
Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
 
Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
2849
Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
 
Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
289
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden
2891
Vervaardiging van machines voor de metallurgie
 
Vervaardiging van machines voor de metallurgie
2892
Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
 
Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
2893
Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
 
Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
2894
Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
 
Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
2895
Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
 
Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
2896
Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
 
Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
2899
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
 
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
291
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
2910
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
 
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
292
Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
2920
Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
 
Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
 
Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
293
Vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen
2931
Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen
 
Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen
2932
Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
 
Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
301
Scheepsbouw
3011
Bouw van schepen en drijvend materieel
 
Bouw van schepen en drijvend materieel
3012
Bouw van plezier- en sportvaartuigen
 
Bouw van plezier- en sportvaartuigen
302
Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
3020
Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
 
Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
303
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
3030
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
 
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
304
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
3040
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
 
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
309
Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g.
3091
Vervaardiging van motorfietsen
 
Vervaardiging van motorfietsen
3092
Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
 
Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
3099
Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.
 
Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.
310
Vervaardiging van meubelen
3101
Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
 
Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
3102
Vervaardiging van keukenmeubelen
 
Vervaardiging van keukenmeubelen
3103
Vervaardiging van matrassen
 
Vervaardiging van matrassen
3109
Vervaardiging van andere meubelen
 
Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
 
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
 
Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
321
Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen
3211
Slaan van munten
 
Slaan van munten
3212
Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden
 
Bewerken van diamant
 
Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen
 
Vervaardiging van sieraden
 
Vervaardiging van edelsmeedwerk
 
Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen
3213
Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
 
Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
322
Vervaardiging van muziekinstrumenten
3220
Vervaardiging van muziekinstrumenten
 
Vervaardiging van muziekinstrumenten
323
Vervaardiging van sportartikelen
3230
Vervaardiging van sportartikelen
 
Vervaardiging van sportartikelen
324
Vervaardiging van spellen en speelgoed
3240
Vervaardiging van spellen en speelgoed
 
Vervaardiging van spellen en speelgoed
325
Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
3250
Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
 
Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
329
Industrie, n.e.g.
3291
Vervaardiging van borstelwaren
 
Vervaardiging van borstelwaren
3299
Overige industrie, n.e.g.
 
Overige industrie, n.e.g.
331
Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
3311
Reparatie van producten van metaal
 
Reparatie van producten van metaal
3312
Reparatie van machines
 
Reparatie van machines
3313
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
 
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
3314
Reparatie van elektrische apparatuur
 
Reparatie van elektrische apparatuur
3315
Reparatie en onderhoud van schepen
 
Reparatie en onderhoud van schepen
3316
Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
 
Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
3317
Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
 
Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
3319
Reparatie van andere apparatuur
 
Reparatie van andere apparatuur
332
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
3320
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
 
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

4 - Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

351
Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit
3511
Productie van elektriciteit
 
Productie van elektriciteit
3512
Transmissie van elektriciteit
 
Transmissie van elektriciteit
3513
Distributie van elektriciteit
 
Distributie van elektriciteit
3514
Handel in elektriciteit
 
Handel in elektriciteit
352
Productie en distributie van gas
3521
Productie van gas
 
Productie van gas
3522
Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
 
Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
3523
Handel in gas via leidingen
 
Handel in gas via leidingen
353
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
3530
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
 
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

5 - Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

360
Winning, behandeling en distributie van water
3600
Winning, behandeling en distributie van water
 
Winning, behandeling en distributie van water
370
Afvalwaterafvoer
3700
Afvalwaterafvoer
 
Afvalwaterafvoer
381
Inzameling van afval
3811
Inzameling van ongevaarlijk afval
 
Inzameling van ongevaarlijk afval
3812
Inzameling van gevaarlijk afval
 
Inzameling van gevaarlijk afval
382
Verwerking en verwijdering van afval
3821
Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
 
Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering
 
Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen
 
Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen
 
Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
3822
Verwerking en verwijdering van gevaarlijk afval
 
Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering
 
Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
383
Terugwinning
3831
Sloop van wrakken
 
Sloop van wrakken
3832
Terugwinning van gesorteerd materiaal
 
Sorteren van ongevaarlijk afval
 
Terugwinning van metaalafval
 
Terugwinning van inerte afvalstoffen
 
Terugwinning van overig gesorteerd afval
390
Sanering en ander afvalbeheer
3900
Sanering en ander afvalbeheer
 
Sanering en ander afvalbeheer

6 - Bouwnijverheid

411
Ontwikkeling van bouwprojecten
4110
Ontwikkeling van bouwprojecten
 
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
 
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
412
Burgerlijke en utiliteitsbouw
4120
Burgerlijke en utiliteitsbouw
 
Algemene bouw van residentiële gebouwen
 
Algemene bouw van kantoorgebouwen
 
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
421
Bouw van wegen en spoorwegen
4211
Bouw van autowegen en andere wegen
 
Bouw van autowegen en andere wegen
4212
Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
 
Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
4213
Bouw van bruggen en tunnels
 
Bouw van bruggen en tunnels
422
Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
4221
Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
 
Bouw van water- en gasdistributienetten
 
Bouw van rioleringen
 
Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
4222
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
 
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
429
Bouw van andere civieltechnische werken
4291
Waterbouw
 
Baggerwerken
 
Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
4299
Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
 
Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
431
Slopen en bouwrijp maken van terreinen
4311
Slopen
 
Slopen
4312
Bouwrijp maken van terreinen
 
Bouwrijp maken van terreinen
4313
Proefboren en boren
 
Proefboren en boren
432
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
4321
Elektrische installatie
 
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
 
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
4322
Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
 
Loodgieterswerk
 
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
4329
Overige bouwinstallatie
 
Isolatiewerkzaamheden
 
Overige bouwinstallatie, n.e.g.
433
Afwerking van gebouwen
4331
Stukadoorswerk
 
Stukadoorswerk
4332
Schrijnwerk
 
Schrijnwerk
4333
Vloerafwerking en behangen
 
Plaatsen van vloer- en wandtegels
 
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
 
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
4334
Schilderen en glaszetten
 
Schilderen van gebouwen
 
Schilderen van civieltechnische werken
 
Glaszetten
4339
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
 
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
439
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
4391
Dakwerkzaamheden
 
Dakwerkzaamheden
4399
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.
 
Waterdichtingswerken van muren
 
Gevelreinining
 
Bouw van sierschouwen en open haarden
 
Uitvoeren van metsel- en voegwerken
 
Restaureren van bouwwerken
 
Chapewerken
 
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

7 - Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

451
Handel in auto's
4511
Handel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
 
Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
 
Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
 
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
4519
Handel in andere motorvoertuigen
 
Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
 
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
 
Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
 
Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
452
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
4520
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
 
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
 
Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
 
Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
 
Carrosserieherstelling
 
Bandenservicebedrijven
 
Wassen en poetsen van motorvoertuigen
 
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
453
Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4531
Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
 
Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4532
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
 
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
454
Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
4540
Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
 
Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
 
Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
461
Handelsbemiddeling
4611
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
 
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
4612
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
 
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
4613
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
 
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
4614
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
 
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
4615
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
 
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
4616
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
 
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
4617
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
 
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
4618
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
 
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
4619
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
 
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
462
Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
4621
Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en veevoeders
 
Groothandel in granen en zaden
 
Groothandel in veevoeders
 
Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten
 
Groothandel in andere akkerbouwproducten
 
Groothandel in ruwe tabak
 
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
4622
Groothandel in bloemen en planten
 
Groothandel in bloemen en planten
4623
Groothandel in levende dieren
 
Groothandel in levend vee
 
Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee
4624
Groothandel in huiden, vellen en leer
 
Groothandel in huiden, vellen en leer
463
Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
4631
Groothandel in groenten en fruit
 
Groothandel in consumptieaardappelen
 
Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
4632
Groothandel in vlees en vleesproducten
 
Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
 
Groothandel in vlees van wild en van gevogelte
4633
Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten
 
Groothandel in zuivelproducten en eieren
 
Groothandel in spijsoliën en -vetten
4634
Groothandel in dranken
 
Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
 
Groothandel in dranken, algemeen assortiment
4635
Groothandel in tabaksproducten
 
Groothandel in tabaksproducten
4636
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
 
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
4637
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
 
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
4638
Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren
 
Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
 
Groothandel in aardappelproducten
 
Groothandel in voedsel voor huisdieren
 
Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
4639
Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
 
Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
 
Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
464
Groothandel in andere consumentenartikelen
4641
Groothandel in textiel
 
Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren
 
Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
 
Groothandel in overig textiel
4642
Groothandel in kleding en schoeisel
 
Groothandel in werkkleding
 
Groothandel in onderkleding
 
Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding
 
Groothandel in kledingaccessoires
 
Groothandel in schoeisel
4643
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
 
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
 
Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers
 
Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen
4644
Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen
 
Groothandel in porselein en glaswerk
 
Groothandel in reinigingsmiddelen
4645
Groothandel in parfumerieën en cosmetica
 
Groothandel in parfumerieën en cosmetica
4646
Groothandel in farmaceutische producten
 
Groothandel in farmaceutische producten
4647
Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur
 
Groothandel in huismeubilair
 
Groothandel in tapijten
 
Groothandel in verlichtingsapparatuur
4648
Groothandel in uurwerken en sieraden
 
Groothandel in uurwerken en sieraden
4649
Groothandel in andere consumentenartikelen
 
Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
 
Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden
 
Groothandel in papier- en kartonwaren
 
Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
 
Groothandel in fietsen
 
Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
 
Groothandel in spellen en speelgoed
 
Groothandel in lederwaren en reisartikelen
 
Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
465
Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur
4651
Groothandel in computers, randapparatuur en software
 
Groothandel in computers, randapparatuur en software
4652
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
 
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
466
Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren
4661
Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
 
Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
4662
Groothandel in gereedschapswerktuigen
 
Groothandel in gereedschapswerktuigen
4663
Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
 
Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
4664
Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
 
Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
4665
Groothandel in kantoormeubelen
 
Groothandel in kantoormeubelen
4666
Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden
 
Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur
4669
Groothandel in andere machines en werktuigen
 
Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
 
Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen
 
Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
 
Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen
 
Groothandel in pompen en compressoren
 
Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
 
Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik
 
Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
467
Overige gespecialiseerde groothandel
4671
Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
 
Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
4672
Groothandel in metalen en metaalertsen
 
Groothandel in metalen en metaalertsen
4673
Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair
 
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
 
Groothandel in hout
 
Groothandel in behang, verf en woningtextiel
 
Groothandel in vlakglas
 
Groothandel in vloer- en wandtegels
 
Groothandel in sanitair
 
Groothandel in overige bouwmaterialen
4674
Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
 
Groothandel in ijzerwaren
 
Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
4675
Groothandel in chemische producten
 
Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
 
Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
4676
Groothandel in andere intermediaire producten
 
Groothandel in diamant en andere edelstenen
 
Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g.
4677
Groothandel in afval en schroot
 
Groothandel in autosloopmateriaal
 
Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
 
Groothandel in afval en schroot, n.e.g.
469
Niet-gespecialiseerde groothandel
4690
Niet-gespecialiseerde groothandel
 
Niet-gespecialiseerde groothandel
471
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
4711
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
 
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten
 
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
 
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
 
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
 
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte = 2500 m²)
4719
Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²)
 
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte. = 2500 m²)
472
Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
4721
Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
4722
Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
 
Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels
4723
Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
4724
Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
 
Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
4725
Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
4726
Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
4729
Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
 
Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
473
Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
4730
Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
474
Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels
4741
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
4742
Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
4743
Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
475
Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels
4751
Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels
4752
Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels
 
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
 
Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
4753
Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
4754
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
4759
Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
476
Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels
4761
Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
4762
Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
4763
Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels
4764
Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
4765
Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
477
Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
4771
Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
4772
Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
4773
Apothekers in gespecialiseerde winkels
 
Apotheken
4774
Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
4775
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
4776
Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor huisdieren in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
4777
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
4778
Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen
 
Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
 
Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)
 
Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
4779
Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels
 
Detailhandel in antiquiteiten in winkels
 
Detailhandel in tweedehandskleding in winkels
 
Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
478
Markt- en straathandel
4781
Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
 
Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
4782
Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
 
Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
4789
Markt- en straathandel in andere artikelen
 
Markt- en straathandel in andere artikelen
479
Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
4791
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
 
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
4799
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
 
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel

8 - Vervoer en opslag

491
Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
4910
Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
 
Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
492
Goederenvervoer per spoor
4920
Goederenvervoer per spoor
 
Goederenvervoer per spoor
493
Overig personenvervoer te land
4931
Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
 
Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
4932
Exploitatie van taxi's
 
Exploitatie van taxi's
4939
Overig personenvervoer te land, n.e.g.
 
Overig personenvervoer te land, n.e.g.
494
Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven
4941
Goederenvervoer over de weg
 
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
4942
Verhuisbedrijven
 
Verhuisbedrijven
495
Vervoer via pijpleidingen
4950
Vervoer via pijpleidingen
 
Vervoer via pijpleidingen
501
Personenvervoer over zee- en kustwateren
5010
Personenvervoer over zee- en kustwateren
 
Personenvervoer over zee- en kustwateren
502
Goederenvervoer over zee- en kustwateren
5020
Goederenvervoer over zee- en kustwateren
 
Goederenvervoer over zee- en kustwateren
503
Personenvervoer over binnenwateren
5030
Personenvervoer over binnenwateren
 
Personenvervoer over binnenwateren
504
Goederenvervoer over binnenwateren
5040
Goederenvervoer over binnenwateren
 
Goederenvervoer over binnenwateren
511
Personenvervoer door de lucht
5110
Personenvervoer door de lucht
 
Personenvervoer door de lucht
512
Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart
5121
Goederenvervoer door de lucht
 
Goederenvervoer door de lucht
5122
Ruimtevaart
 
Ruimtevaart
521
Opslag
5210
Opslag
 
Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
522
Vervoerondersteunende activiteiten
5221
Diensten in verband met vervoer te land
 
Diensten in verband met vervoer te land
5222
Diensten in verband met vervoer over water
 
Diensten in verband met vervoer over water
5223
Diensten in verband met de luchtvaart
 
Diensten in verband met de luchtvaart
5224
Vrachtbehandeling
 
Vrachtbehandeling in zeehavens
 
Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
5229
Overige vervoerondersteunende activiteiten
 
Overige vervoerondersteunende activiteiten
531
Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
5310
Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
 
Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
532
Overige posterijen en koeriers
5320
Overige posterijen en koeriers
 
Overige posterijen en koeriers

9 - Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

551
Hotels en dergelijke accommodatie
5510
Hotels en dergelijke accommodatie
 
Hotels en dergelijke accommodatie
552
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
5520
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
 
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra
 
Vakantieparken
 
Gites, vakantiewoningen en -appartementen
 
Gastenkamers
 
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
553
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
5530
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
 
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
559
Overige accommodatie
5590
Overige accommodatie
 
Overige accommodatie
561
Restaurants en mobiele eetgelegenheden
5610
Restaurants en mobiele eetgelegenheden
 
Eetgelegenheden met volledige bediening
 
Eetgelegenheden met beperkte bediening
562
Catering en overige eetgelegenheden
5621
Catering
 
Catering
5629
Overige eetgelegenheden
 
Overige eetgelegenheden
563
Drinkgelegenheden
5630
Drinkgelegenheden
 
Cafés en bars
 
Discotheken, dancings en dergelijke
 
Andere drinkgelegenheden

10 - Informatie en communicatie

581
Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen
5811
Uitgeverijen van boeken
 
Uitgeverijen van boeken
5812
Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten
 
Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten
5813
Uitgeverijen van kranten
 
Uitgeverijen van kranten
5814
Uitgeverijen van tijdschriften
 
Uitgeverijen van tijdschriften
5819
Overige uitgeverijen
 
Overige uitgeverijen
582
Uitgeverijen van software
5821
Uitgeverijen van computerspellen
 
Uitgeverijen van computerspellen
5829
Overige uitgeverijen van software
 
Overige uitgeverijen van software
591
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's
5911
Productie van films en video- en televisieprogramma's
 
Productie van bioscoopfilms
 
Productie van televisiefilms
 
Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
 
Productie van televisieprogramma's
5912
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie
 
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie
5913
Distributie van films en video- en televisieprogramma's
 
Distributie van films en video- en televisieprogramma's
5914
Vertoning van films
 
Vertoning van films
592
Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
5920
Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
 
Maken van geluidsopnamen
 
Geluidsopnamestudio's
 
Uitgeverijen van muziekopnamen
 
Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
601
Uitzenden van radioprogramma's
6010
Uitzenden van radioprogramma's
 
Uitzenden van radioprogramma's
602
Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's
6020
Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's
 
Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's
611
Draadgebonden telecommunicatie
6110
Draadgebonden telecommunicatie
 
Draadgebonden telecommunicatie
612
Draadloze telecommunicatie
6120
Draadloze telecommunicatie
 
Draadloze telecommunicatie
613
Telecommunicatie via satelliet
6130
Telecommunicatie via satelliet
 
Telecommunicatie via satelliet
619
Overige telecommunicatie
6190
Overige telecommunicatie
 
Overige telecommunicatie
620
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten
6201
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
 
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
6202
Computerconsultancy-activiteiten
 
Computerconsultancy-activiteiten
6203
Beheer van computerfaciliteiten
 
Beheer van computerfaciliteiten
6209
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
 
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
631
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
6311
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
 
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
6312
Webportalen
 
Webportalen
639
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
6391
Persagentschappen
 
Persagentschappen
6399
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
 
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.

11 - Financiële instellingen

641
Geldscheppende financiële instellingen
6411
Centrale banken
 
Centrale banken
6419
Overige geldscheppende financiële instellingen
 
Overige geldscheppende financiële instellingen
642
Holdings
6420
Holdings
 
Holdings
643
Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
6430
Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
 
Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
649
Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
6491
Financiële lease
 
Financiële lease
6492
Overige kredietverstrekking
 
Verstrekken van verbruikskrediet
 
Verstrekken van hypothecair krediet
 
Overige kredietvertsrekking, n.e.g.
6499
Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
 
Factoring
 
Activiteiten van beursvennootschappen
 
Overige financiële dienstverlening
651
Verzekeringen
6511
Levensverzekeringen
 
Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven
 
Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven
6512
Niet-levensverzekeringen
 
Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven
 
Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven
652
Herverzekeringen
6520
Herverzekeringen
 
Herverzekeringen
653
Pensioenfondsen
6530
Pensioenfondsen
 
Pensioenfondsen
661
Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
6611
Beheer van financiële markten
 
Beheer van financiële markten
6612
Effecten- en goederenhandel
 
Effecten- en goederenhandel
6619
Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
 
Agenten en makelaars in bankdiensten
 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
662
Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
6621
Risicoanalisten en schadetaxateurs
 
Risicoanalisten en schadetaxateurs
6622
Verzekeringsagenten en -makelaars
 
Verzekeringsagenten en -makelaars
6629
Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
663
Vermogensbeheer
6630
Vermogensbeheer
 
Vermogensbeheer

12 - Verhuur van en handel in onroerend goed

681
Handel in eigen onroerend goed
6810
Handel in eigen onroerend goed
 
Handel in eigen onroerend goed
682
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
6820
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
 
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
 
Verhuur en exploitatie van sociale woningen
 
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
 
Verhuur en exploitatie van terreinen
683
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6831
Bemiddeling in onroerend goed
 
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
 
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6832
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
 
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
 
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

13 - Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

691
Rechtskundige dienstverlening
6910
Rechtskundige dienstverlening
 
Activiteiten van advocaten
 
Activiteiten van notarissen
 
Activiteiten van deurwaarders
 
Overige rechtskundige dienstverlening
692
Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
6920
Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
 
Accountants en belastingconsulenten
 
Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
 
Bedrijfsrevisoren
701
Activiteiten van hoofdkantoren
7010
Activiteiten van hoofdkantoren
 
Activiteiten van hoofdkantoren
702
Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
7021
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
 
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
7022
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
 
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
711
Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
7111
Architecten
 
Bouwarchitecten
 
Interieurarchitecten
 
Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
7112
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
 
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
 
Landmeters
712
Technische testen en toetsen
7120
Technische testen en toetsen
 
Technische controle van motorvoertuigen
 
Overige technische testen en toetsen
721
Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
7211
Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
 
Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
7219
Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
 
Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
722
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
7220
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
 
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
731
Reclamewezen
7311
Reclamebureaus
 
Reclamebureaus
7312
Mediarepresentatie
 
Mediarepresentatie
732
Markt- en opinieonderzoekbureaus
7320
Markt- en opinieonderzoekbureaus
 
Markt- en opinieonderzoekbureaus
741
Gespecialiseerde designers
7410
Gespecialiseerde designers
 
Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
 
Activiteiten van industriële designers
 
Activiteiten van grafische designers
 
Activiteiten van interieurdecorateurs
 
Activiteiten van decorateur-etalagisten
 
Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
742
Fotografen
7420
Fotografen
 
Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
 
Activiteiten van persfotografen
 
Overige fotografische activiteiten
743
Vertalers en tolken
7430
Vertalers en tolken
 
Vertalers en tolken
749
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
7490
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
 
Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten
 
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
750
Veterinaire diensten
7500
Veterinaire diensten
 
Veterinaire diensten

14 - Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

771
Verhuur en lease van motorvoertuigen
7711
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
 
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
7712
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
 
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
772
Verhuur en lease van consumentenartikelen
7721
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
 
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
7722
Verhuur van videobanden, dvd's en cd's
 
Verhuur van videobanden, dvd's en cd's
7729
Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
 
Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
 
Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
 
Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
 
Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
 
Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel
 
Verhuur en lease van bloemen en planten
 
Verhuur en lease van andere consulentenartikelen, n.e.g.
773
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
7731
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
 
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
7732
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
 
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
7733
Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
 
Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
7734
Verhuur en lease van schepen
 
Verhuur en lease van schepen
7735
Verhuur en lease van luchtvaartuigen
 
Verhuur en lease van luchtvaartuigen
7739
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g.
 
Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten
 
Verhuur en lease van tenten
 
Verhuur en lease van caravans en motorhomes
 
Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
 
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
774
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
7740
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
 
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
781
Arbeidsbemiddeling
7810
Arbeidsbemiddeling
 
Arbeidsbemiddeling
782
Uitzendbureaus
7820
Uitzendbureaus
 
Uitzendbureaus
783
Andere vormen van arbeidsbemiddeling
7830
Andere vormen van arbeidsbemiddeling
 
Andere vormen van arbeidsbemiddeling
791
Reisbureaus en reisorganisatoren
7911
Reisbureaus
 
Reisbureaus
7912
Reisorganisatoren
 
Reisorganisatoren
799
Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
7990
Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
 
Toeristische informatiediensten
 
Overige reserveringsactiviteiten
801
Particuliere beveiliging
8010
Particuliere beveiliging
 
Particuliere beveiliging
802
Diensten in verband met beveiligingssystemen
8020
Diensten in verband met beveiligingssystemen
 
Diensten in verband met beveiligingssystemen
803
Opsporingsdiensten
8030
Opsporingsdiensten
 
Opsporingsdiensten
811
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
8110
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
 
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
812
Reiniging
8121
Algemene reiniging van gebouwen
 
Algemene reiniging van gebouwen
8122
Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
 
Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
8129
Andere reinigingsactiviteiten
 
Andere reinigingsactiviteiten
813
Landschapsverzorging
8130
Landschapsverzorging
 
Landschapsverzorging
821
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
8211
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
 
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
8219
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
 
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
822
Callcenters
8220
Callcenters
 
Callcenters
823
Organisatie van congressen en beurzen
8230
Organisatie van congressen en beurzen
 
Organisatie van congressen en beurzen
829
Zakelijke dienstverlening, n.e.g.
8291
Incasso- en kredietbureaus
 
Incasso- en kredietbureaus
8292
Verpakkingsbedrijven
 
Verpakkingsbedrijven
8299
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

15 - Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

841
Openbaar bestuur
8411
Algemeen overheidsbestuur
 
Federale overheid
 
Overheden van gemeenschappen en gewesten
 
Provinciale overheid
 
Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
 
Overig algemeen overheidsbestuur
8412
Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen
 
Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
8413
Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
 
Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
842
Algemene overheidsdiensten
8421
Buitenlandse zaken
 
Buitenlandse zaken
8422
Defensie
 
Defensie
8423
Justitie
 
Rechtbanken
 
Strafinrichtingen
 
Overige activiteiten met betrekking tot justitie
8424
Openbare orde en civiele veiligheid
 
Federale Politie
 
Lokale Politie
 
Overige openbare orde en civiele veiligheid
8425
Brandweer
 
Brandweer
843
Verplichte sociale verzekeringen
8430
Verplichte sociale verzekeringen
 
Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen
 
Ziekenfondsen en zorgkassen
 
Overige instellingen van de sociale zekerheid

16 - Onderwijs

851
Kleuteronderwijs
8510
Kleuteronderwijs
 
Gewoon kleuteronderwijs ingericht door de Gemeenschappen
 
Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs
 
Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs
 
Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs
 
Buitengewoon officieel kleuteronderwijs
 
Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs
 
Gewoon kleuteronderwijs, n.e.g.
852
Lager onderwijs
8520
Lager onderwijs
 
Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
 
Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
 
Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
 
Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
 
Buitengewoon officieel lager onderwijs
 
Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs
 
Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen
 
Gewoon lager onderwijs, n.e.g.
853
Secundair onderwijs
8531
Algemeen secundair onderwijs
 
Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
 
Provinciaal gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
 
Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
 
Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
 
Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g.
8532
Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs
 
Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
 
Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs
 
Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs
 
Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs
 
Buitengewoon officieel secundair onderwijs
 
Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs
 
Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g.
854
Hoger onderwijs en post-secundair niet-hoger onderwijs
8541
Post-secundair niet-hoger onderwijs
 
Post-secundair niet-hoger onderwijs
8542
Hoger onderwijs
 
Officieel hoger onderwijs
 
Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
 
Hoger onderwijs, n.e.g.
855
Overig onderwijs
8551
Sport- en recreatieonderwijs
 
Sport- en recreatieonderwijs
8552
Cultureel onderwijs
 
Cultureel onderwijs
8553
Autorijscholen en vlieg- en vaaronderricht
 
Autorijscholen
 
Vlieg- en vaaronderricht
8559
Overig onderwijs, n.e.g.
 
Onderwijs voor sociale promotie
 
Beroepsopleiding
 
Sociaal-cultureel vormingswerk
 
Overige vormen van onderwijs
856
Onderwijsondersteunende activiteiten
8560
Onderwijsondersteunende activiteiten
 
Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.)
 
Overige onderwijsondersteunende dienstverlening

17 - Gezondheids- en welzijnszorg

861
Ziekenhuizen
8610
Ziekenhuizen
 
Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
 
Geriatrische ziekenhuizen
 
Gespecialiseerde ziekenhuizen
 
Psychiatrische ziekenhuizen
 
Overige hospitalisatiediensten
862
Praktijken van artsen en tandartsen
8621
Huisartspraktijken
 
Huisartspraktijken
8622
Praktijken van specialisten
 
Praktijken van specialisten
8623
Tandartspraktijken
 
Tandartspraktijken
869
Overige menselijke gezondheidszorg
8690
Overige menselijke gezondheidszorg
 
Activiteiten van medische laboratoria
 
Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken
 
Ziekenvervoer
 
Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
 
Ambulante revalidatieactiviteiten
 
Verpleegkundige activiteiten
 
Activiteiten van vroedvrouwen
 
Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
871
Verpleeginstellingen met huisvesting
8710
Verpleeginstellingen met huisvesting
 
Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
 
Overige verpleeginstellingen met huisvesting
872
Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
8720
Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
 
Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
 
Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
 
Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
 
Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
 
Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
 
Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
873
Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
8730
Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
 
Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
 
Serviceflats voor ouderen
 
Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichameijke handicap
 
Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichameijke handicap
 
Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g.
879
Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
8790
Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
 
Integrale jeugdhulp met huisvesting
 
Algemeen welzijnswerk met huisvesting
 
Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.
881
Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
8810
Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
 
Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
 
Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
 
Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 
Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 
Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
889
Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
8891
Kinderopvang
 
Kinderdagverblijven en crèches
 
Kinderopvang door onthaalmoeders
 
Overige kinderopvang
8899
Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
 
Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 
Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 
Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
 
Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
 
Beschutte en sociale werkplaatsen
 
Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
 
Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.

18 - Cultuur, sport en recreatie

900
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
9001
Uitvoerende kunsten
 
Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
 
Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
9002
Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten
 
Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
 
Ontwerp en bouw van podia
 
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
 
Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
9003
Scheppende kunsten
 
Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
 
Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
9004
Exploitatie van zalen
 
Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
 
Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
910
Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
9101
Bibliotheken en archieven
 
Bibliotheken,mediatheken en ludotheken
 
Openbare archieven
9102
Musea
 
Musea
9103
Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
 
Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
9104
Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten
 
Botanische tuinen en dierentuinen
 
Beheer en instandhouding van natuurgebieden
920
Loterijen en kansspelen
9200
Loterijen en kansspelen
 
Loterijen en kansspelen
931
Sport
9311
Exploitatie van sportaccommodaties
 
Exploitatie van sportaccommodaties
9312
Sportclubs
 
Activiteiten van voetbalclubs
 
Activiteiten van tennisclubs
 
Activiteiten van overige balsportclubs
 
Activiteiten van wielerclubs
 
Activiteiten van vechtsportclubs
 
Activiteiten van watersportclubs
 
Activiteiten van paardensportclubs
 
Activiteiten van atletiekclubs
 
Activiteiten van overige sportclubs
9313
Fitnesscentra
 
Fitnesscentra
9319
Overige sport
 
Activiteiten van sportbonden en -federaties
 
Zelfstandig werkende sportbeoefenaaars
 
Overige sportactiviteiten, n.e.g.
932
Ontspanning en recreatie
9321
Kermisattracties en pret- en themaparken
 
Exploitatie van kermisattracties
 
Exploitatie van pret- en themaparken
9329
Overige ontspanning en recreatie
 
Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
 
Exploitatie van recreatiedomeinen
 
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

19 - Overige dienstverlening

941
Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties
9411
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
 
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
9412
Beroepsorganisaties
 
Beroepsorganisaties
942
Vakverenigingen
9420
Vakverenigingen
 
Vakverenigingen
949
Overige verenigingen
9491
Religieuze organisaties
 
Religieuze organisaties
9492
Politieke organisaties
 
Politieke organisaties
9499
Overige verenigingen, n.e.g.
 
Verenigingen op het vlak van jeugdwerk
 
Verenigingen en bewegingen voor volwassenen
 
Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering
 
Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit
 
Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking
 
Overige verenigingen, n.e.g.
951
Reparatie van computers en communicatieapparatuur
9511
Reparatie van computers en randapparatuur
 
Reparatie van computers en randapparatuur
9512
Reparatie van communicatieapparatuur
 
Reparatie van communicatieapparatuur
952
Reparatie van consumentenartikelen
9521
Reparatie van consumentenelektronica
 
Reparatie van consumentenelektronica
9522
Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
 
Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
9523
Reparatie van schoeisel en lederwaren
 
Reparatie van schoeisel en lederwaren
9524
Reparatie van meubelen en stoffering
 
Reparatie van meubelen en stoffering
9525
Reparatie van uurwerken en sieraden
 
Reparatie van uurwerken en sieraden
9529
Reparatie van andere consumentenartikelen
 
Reparatie van andere consumentenartikelen
960
Overige persoonlijke diensten
9601
Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten
 
Activiteiten van industriële wasserijen
 
Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
9602
Haar- en schoonheidsverzorging
 
Haarverzorging
 
Schoonheidsverzorging
9603
Begrafeniswezen
 
Uitvaartverzorging
 
Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria
9604
Sauna's, solaria, baden enz.
 
Sauna's, solaria, baden enz.
9609
Overige persoonlijke diensten, n.e.g.
 
Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke
 
Plaatsen van tatouages en piercings
 
Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
 
Africhten van huisdieren
 
Pensions voor huisdieren
 
Overige persoonlijke diensten

20 - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde prod. van goederen en diensten voor eigen gebruik

970
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
9700
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
 
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
981
Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huis-houdens voor eigen gebruik
9810
Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huis- houdens voor eigen gebruik
 
Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huis- houdens voor eigen gebruik
982
Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huis-houdens voor eigen gebruik
9820
Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huis-houdens voor eigen gebruik
 
Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huis-houdens voor eigen gebruik

21 - Extraterritoriale organisaties en lichamen

990
Extraterritoriale organisaties en lichamen
9900
Extraterritoriale organisaties en lichamen
 
Extraterritoriale organisaties en lichamen

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland