Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Van Nevel Benny

Op 24-05-1981 is Van Nevel Benny te De Haan (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 870413464. De (hoofd)activiteit van Van Nevel Benny is teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Van Nevel Benny
Plaats:
De Haan
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
870413464
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Landbouw, bosbouw en visserij
Hoofdcode
Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
Nevencode
Gemengd bedrijf
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Bredeweg 129
8420 De Haan
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Wilskerkestraat 51
8432 Leffinge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
06-04-2020
870413464
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Faillissement van: VAN NEVEL BENNY Geopend op 23 juni 2016 Referentie: 20160120 Datum vonnis: 6 april 2020 Ondernemingsnummer: 0870.413.464 Vervanging van curator Mr PERSYN CHRIS, op zijn verzoek, door Mr LESCOUHIER ASTRID, EZELSTRAAT 25, 8000 BRUGGE. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
02-12-2019
870413464
De gefailleerde werd verschoonbaar verklaard op 2-12-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Verschoonbaarheid vóór afsluiting van het faillissement van: VAN NEVEL BENNY Geopend op 23 juni 2016 Referentie: 20160120 Datum vonnis: 2 december 2019 Ondernemingsnummer: 0870.413.464 De gefailleerde is verschoonbaar verklaard. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
24-05-1981
870413464
Uitspraak faillissement op 24 mei 1981.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: VAN NEVEL BENNY, BREDEWEG 129, 8420 DE HAAN. Geboortedatum en -plaats: 24 mei 1981 BRUGGE. Referentie: 20160120. Datum faillissement: 23 juni 2016. Handelsactiviteit: melkveehouder Ondernemingsnummer: 0870.413.464 Curatoren: Mr CRIVITS RIK, EZELSTRAAT 25, 8000 BRUGGE; Mr PERSYN CHRISTIAN, EZELSTRAAT 25, 8000 BRUGGE. Voorlopige datum van staking van betaling: 22/06/2016 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 1 augustus 2016. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland