Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Caglakel

Op 13-10-2016 is Caglakel te Koersel (Limburg) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 600839774. De (hoofd)activiteit van Caglakel is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Caglakel
Plaats:
Koersel
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
600839774
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in parfumerieën en cosmetica
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Koolmijnlaan 268/2
3582 Koersel
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
18-06-2020
600839774
Uitspraak faillissement op 18-6-2020.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van het faillissement van: CAGLAKEL BV KOOLMIJNLAAN 268/2, 3582 BERINGEN - KOERSEL. Ondernemingsnummer: 0600.839.774 Referentie: 20200172. Datum faillissement: 18 juni 2020. Rechter Commissaris: JO KENIS. Curator: MICHAEL WARSON, KUNSTLAAN 18 BUS 6, 3500 HASSELT- info@solvimus.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 18/06/2020 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 30 juli 2020. Voor eensluidend uittreksel: De curator: WARSON MICHAEL.
13-10-2016
600839774
Uitspraak faillissement op 13 oktober 2016.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: CAGLAKEL BVBA, KOOLMIJNLAAN 268/2, 3582 KOERSEL. Referentie: 9520. Datum faillissement: 13 oktober 2016. Ondernemingsnummer: 0600.839.774 Curatoren: Mr VANDENREYT BERT, PAALSESTEENWEG 133, 3583 PAAL; Mr WARSON MICHAEL, PAALSESTEENWEG 133, 3583 PAAL; Mr NOE AN, PAALSESTEENWEG 133, 3580 BERINGEN. Voorlopige datum van staking van betaling: 13/10/2016 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, Parklaan 25 Bus 6, 3500 Hasselt. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 24 november 2016. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: Drik VAN DER GOTEN
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland