Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Mobile Worldwide

Op 21-02-2017 is Mobile Worldwide te Etterbeek (Brussel) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 860438993. De (hoofd)activiteit van Mobile Worldwide is telecommunicatie.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Mobile Worldwide
Plaats:
Etterbeek
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
860438993
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Informatie en communicatie
Hoofdcode
Telecommunicatie
Nevencode
Draadloze telecommunicatie
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rond-Point R Schuman 6
1040 Etterbeek
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
19-02-2019
860438993
Faillissement beëindigd.
 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel Ondernemingsrechtbank Brussel. Summiere afsluiting faillissement van: MOBILE WORLDWIDE NV Geopend op 21 februari 2017 Referentie: 20170110 Datum vonnis: 19 februari 2019 Ondernemingsnummer: 0860.438.993 Aangeduide vereffenaar(s): HENDRICKX YVES, BRILJANTSTRAAT 86/45, 1170 BRUSSEL 17. Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
21-02-2017
860438993
Uitspraak faillissement op 21-2-2017.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: MOBILE WORLDWIDE NV, ROBERT SCHUMANPLEIN 6, 1040 BRUSSEL 4. Referentie: 20170110. Datum faillissement: 21 februari 2017. Handelsactiviteit: draadloze telecommunicatie Handelsbenaming: NV Ondernemingsnummer: 0860.438.993 Curator: Mr VERRAES MICHIEL, KEIZER KARELLAAN 586 BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM. Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 29 maart 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland