Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement vernietigd Vandijck Pascal Mark Nicole

Op 09-05-2017 is Vandijck Pascal Mark Nicole te As (Limburg) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 773212536. De (hoofd)activiteit van Vandijck Pascal Mark Nicole is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Op 10-10-2017 is het faillissement van Vandijck Pascal Mark Nicole te As (Limburg) door de rechtbank in Antwerpen ingetrokken. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Vandijck Pascal Mark Nicole
Plaats:
As
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement vernietigd
Ondernemingsnr.:
773212536
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Kempstraat 15
3665 As
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
10-10-2017
773212536
Faillissement ingetrokken op 10-10-2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren Vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, d.d. 10/10/2017. Intrekking van het faillissement, dagvaarding inhoudende verzet d.d. 18/05/2017. Bij verstekvonnis van 09/05/2017, werd het faillissement uitgesproken van de heer Pascal VANDIJCK. Meesters HERMANS, en WIRIX, werden aangesteld als curatoren. Bij exploot betekend op 18/05/2017, tekende de heer VANDIJCK, verzet aan tegen het faillissementsvonnis. De vordering van de heer VANDIJCK, eiser op verzet, werd ontvankelijk en gegrond verklaard en het verstekvonnis van 09/05/2017, werd hervormd en de oorspronkelijke vordering van de heer Procureur des Konings werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Het faillissement van de heer Pascal VANDIJCK, wonende te 3665 AS, Kempstraat 15, met ondernemingsnummer 0773.212.536, werd ingetrokken en de curatoren en de rechter-commissaris werden ontlast van hun opdracht. De heer VANDIJCK, werd gemachtigd om het vonnis op eigen kosten te laten publiceren in de bijlagen tot Het Belgische Staatsblad.
09-05-2017
773212536
Uitspraak faillissement op 9-5-2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: VANDIJCK PASCAL, KEMPSTRAAT 15, 3665 AS. Geboortedatum en -plaats: 1 oktober 1972 GENK. Referentie: 20170099. Datum faillissement: 9 mei 2017. Handelsactiviteit: uitvoeren van metsel- en voegwerken Handelsbenaming: VANDIJCK PASCAL Uitbatingsadres: KEMPSTRAAT 15, 3665 AS Ondernemingsnummer: 0773.212.536 Curatoren: Mr HERMANS CHRISTOPHE, ELISABETHWAL 4/2, 3700 TONGEREN; Mr WIRIX PIETER, ELISABETHWAL 4/2, 3700 TONGEREN. Voorlopige datum van staking van betaling: 09/05/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 juni 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland