Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement De Bruyn Stefaan

Op 29-01-2018 is De Bruyn Stefaan te Schriek (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 664919459. De (hoofd)activiteit van De Bruyn Stefaan is diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
De Bruyn Stefaan
Plaats:
Schriek
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
664919459
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Nevencode
Andere reinigingsactiviteiten
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Tuindijk 100
2223 Schriek
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
29-01-2018
664919459
Uitspraak faillissement op 29-1-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: DE BRUYN STEFAAN KARINA HUGO, TUINDIJK 100, 2223 SCHRIEK, geboortedatum en -plaats: 2 september 1986 WILRIJK. Referentie: 20180012. Datum faillissement: 29 januari 2018. Handelsactiviteit: reinigingsactiviteiten Ondernemingsnummer: 0664.919.459 Curator: Mr VAN DEN EEDE BERNADETTE, PUTSESTEENWEG 8, 2820 BONHEIDEN. Voorlopige datum van staking van betaling: 29/01/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 maart 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland