Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement vernietigd Gimcon

Op 01-02-2018 is Gimcon te Aarschot (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Leuven failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 505719495. De (hoofd)activiteit van Gimcon is administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten.
Op 01-03-2018 is het faillissement van Gimcon te Aarschot (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Leuven ingetrokken. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Gimcon
Plaats:
Aarschot
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement vernietigd
Ondernemingsnr.:
505719495
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten
Nevencode
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Fabriekstraat 26/2
3200 Aarschot
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Fr Rooseveltplaats 12/6
2060 Antwerpen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
01-03-2018
505719495
Faillissement ingetrokken op 1-3-2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Uittreksel uit het vonnis van de rechtbank van koophandel Leuven, d.d. 1 maart 2018, met als rolnummer A/18/00273 : BESLISSING : Het verzet is ontvankelijk en gegrond. De rechtbank trekt het faillissement in van de GCV GIMCON, KBO nr. 0505.719.495, failliet verklaard bij vonnis van 1 februari 2018. Eiseres op verzet wordt gemachtigd over te gaan tot publicatie van dit vonnis bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, op haar kosten. Dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis werd gewezen door de heer H. HAEX, voorzitter van de rechtbank, de heer D. HOYDONCKX en de heer W. VAN CALSTER, rechters in handelszaken, die hierna ondertekenen. Het vonnis werd uitgesproken door de voorzitter van de zesde kamer op de openbare terechtzitting van 1 maart 2018, bijgestaan door mevrouw C. Lenaerts, griffier.
01-02-2018
505719495
Uitspraak faillissement op 1-2-2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Rechtbank van koophandel Leuven. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: GIMCON GCV, FABRIEKSTRAAT 26/2, 3200 AARSCHOT. Referentie: 20180022. Datum faillissement: 1 februari 2018. Handelsactiviteit: overige zakelijke dienstverlening Ondernemingsnummer: 0505.719.495 Curatoren: Mr MOMMAERTS JOHAN, BRUSSELSESTEENWEG 62, 3000 LEUVEN; Mr NYSTEN STEVEN, BRUSSELSESTEENWEG 62, 3000 LEUVEN. Voorlopige datum van staking van betaling: 01/02/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 13 maart 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: LENAERTS CRISTEL
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland