Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement vernietigd Il Etait Une Fois...Le Metal...

Op 30-01-2018 is Il Etait Une Fois...Le Metal... te Anderlecht (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 890961430. De (hoofd)activiteit van Il Etait Une Fois...Le Metal... is weg- en waterbouw.
Op 23-02-2018 is het faillissement van Il Etait Une Fois...Le Metal... te Anderlecht (Brussel) door de rechtbank in Brussel ingetrokken. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Il Etait Une Fois...Le Metal...
Plaats:
Anderlecht
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement vernietigd
Ondernemingsnr.:
890961430
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Weg- en waterbouw
Nevencode
Bouw van autowegen en andere wegen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue D'aa 32
1070 Anderlecht
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
23-02-2018
890961430
Faillissement ingetrokken op 23-2-2018.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Bij vonnis d.d. 23/02/2018, heeft de rechtbank van koophandel Brussel, het faillissement van de BVBA IL ETAIT UNE FOIS ... LE METAL, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Aastraat 32, met ondernemingsnummer 0890.961.430, ingetrokken.
30-01-2018
890961430
Uitspraak faillissement op 30-1-2018.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: IL ETAIT UNE FOIS ... LE METAL.., AASTRAAT 32, 1070 ANDERLECHT. Referentie: 20180080. Datum faillissement: 30 januari 2018. Handelsactiviteit: loodgieterij Handelsbenaming: BVBA Ondernemingsnummer: 0890.961.430 Curator: Mr PIETERS Marga, KROONLAAN 365, 1050 BRUSSEL 5. Voorlopige datum van staking van betaling: 30/01/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 7 maart 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland