Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Roef Julien

Op 05-02-2018 is Roef Julien te Blankenberge (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 675621034. De (hoofd)activiteit van Roef Julien is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Roef Julien
Plaats:
Blankenberge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
675621034
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
De Smet De Naeyerlaan 27
8370 Blankenberge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
05-02-2018
675621034
Uitspraak faillissement op 5-2-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: ROEF JULIEN, DE SMET DE NAEYERLAAN 27/203, 8370 BLANKENBERGE, geboortedatum en -plaats: 26 mei 1934 HOBOKEN. Referentie: 20180037. Datum faillissement: 5 februari 2018. Handelsactiviteit: ALGEMENE BOUWWERKEN Handelsbenaming: ROEF JULIEN Uitbatingsadres: DE SMET DE NAEYERLAAN 27/203, 8370 BLANKENBERGE Ondernemingsnummer: 0675.621.034 Curator: Mr CLAESSENS SABRINA, TULPENSTRAAT 9, 8370 BLANKENBERGE. Voorlopige datum van staking van betaling: 05/02/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 15 maart 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland