Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Art Corporation

Op 06-02-2018 is Art Corporation te Antwerpen (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 477194963. De (hoofd)activiteit van Art Corporation is architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Art Corporation
Plaats:
Antwerpen
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
477194963
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Nevencode
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Lange Nieuwstraat 66GLV
2000 Antwerpen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
27-11-2018
477194963
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Summiere afsluiting faillissement van: ART CORPORATION CVBA Geopend op 6 februari 2018 Referentie: 20180103 Datum vonnis: 27 november 2018 Ondernemingsnummer: 0477.194.963 Aangeduide vereffenaar(s): VAN DAMME GUIDO, MINDERBROEDERSRUI 25, 2000 ANTWERPEN 1. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck
06-02-2018
477194963
Uitspraak faillissement op 6-2-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: ART CORPORATION CVBA, LANGE NIEUWSTRAAT 66, GLV KAMER RECHTS, 2000 ANTWERPEN 1. Referentie: 20180103. Datum faillissement: 6 februari 2018. Handelsactiviteit: ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters Ondernemingsnummer: 0477.194.963 Curator: Mr TEUGHELS YVES, COREMANSSTRAAT 14A, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN). Voorlopige datum van staking van betaling: 06/02/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 6 april 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland