Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Gecobo

Op 19-03-2018 is Gecobo te Brugge (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 889747148. De (hoofd)activiteit van Gecobo is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Gecobo
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
889747148
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Sint-Annarei 18
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-10-2019
889747148
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Summiere afsluiting faillissement van: GECOBO BVBA Geopend op 19 maart 2018 Referentie: 20180073 Datum vonnis: 7 oktober 2019 Ondernemingsnummer: 0889.747.148 Aangeduide vereffenaar(s): LODEWIJK DESCHODT, ZONDER GEKENDE WOON-OF VERBLIJFPLAATS. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
19-03-2018
889747148
Uitspraak faillissement op 19-3-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: GECOBO BVBA, SINT-ANNAREI 18, 8000 BRUGGE. Referentie: 20180073. Datum faillissement: 19 maart 2018. Handelsactiviteit: OPTREKKEN VAN DE RUWBOUW VAN INDIVIDUELE HUIZEN Uitbatingsadres: SINT-ANNAREI 18, 8000 BRUGGE Ondernemingsnummer: 0889.747.148 Curatoren: Mr CRIVITS RIK, EZELSTRAAT 25, 8000 BRUGGE; Mr PERSYN CHRISTIAN, EZELSTRAAT 25, 8000 BRUGGE. Voorlopige datum van staking van betaling: 19/03/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 30 april 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland