Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Franca Spinelli Isabel

Op 05-04-2018 is Franca Spinelli Isabel te Merksem (Antwerpen) (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 778205462. De (hoofd)activiteit van Franca Spinelli Isabel is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Franca Spinelli Isabel
Plaats:
Merksem (Antwerpen)
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
778205462
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Lambrechtshoekenl 211F/1
2170 Merksem (Antwerpen)
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
05-04-2018
778205462
Uitspraak faillissement op 5-4-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: FRANCA SPINELLI ISABEL, LAMBRECHTSHOEKENLAAN 211/F1, 2170 MERKSEM (ANTWERPEN). Geboortedatum en -plaats: 18 februari 1969 REET. Referentie: 20180367. Datum faillissement: 5 april 2018. Handelsactiviteit: detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels Ondernemingsnummer: 0778.205.462 Curator: Mr VAN BRUSSELEN TANYA, POPULIERENLAAN 41, 2630 AARTSELAAR. Voorlopige datum van staking van betaling: 05/04/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 1 juni 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, L. Boets
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland