Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Michiels Johan Norbert

Op 07-05-2018 is Michiels Johan Norbert te Knokke-Heist (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 738316191. De (hoofd)activiteit van Michiels Johan Norbert is administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Michiels Johan Norbert
Plaats:
Knokke-Heist
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
738316191
Rechtbank:
Rechter-commissaris:
de heer Hendrik Theys
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten
Nevencode
Organisatie van congressen en beurzen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Sylvain Dupuisstr 28/21
8300 Knokke-Heist
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-05-2018
738316191
Uitspraak faillissement op 7-5-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 7 mei 2018 van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, werd op dagvaarding failliet verklaard : de heer Johan Michiels, geboren te Zottegem op 17 februari 1965, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Meerlaan 88/0001, en met ondernemingsnummer 0738.316.191 en met als handelsactiviteit handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen. Datum van staking van betaling : 7 mei 2018. Rechter-commissaris : de heer Hendrik Theys. Curator : meester Pieter Van Aerschot, advocaat te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 23. (E-mailadres : pieter.vanaerschot@marlex.be). Aangifte van schuldvordering dient te gebeuren middels (elektronische) neerlegging in het Centraal Register Solvabiliteit van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, uiterlijk 6 juni 2018. Het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, uiterlijk op 18 juni 2018. Pieter Van AERSCHOT, curator.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland