Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Alcoma

Op 09-05-2018 is Alcoma te Leuven (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Leuven failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 508614253. De (hoofd)activiteit van Alcoma is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Alcoma
Plaats:
Leuven
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
508614253
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Herbert Hooverplein 21/10
3000 Leuven
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
03-10-2019
508614253
Afgesloten door gebrek aan activa op 3-10-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Leuven RegSol Ondernemingsrechtbank Leuven. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met kwijtschelding van: ALCOMA GCV HERBERT HOOVERPLEIN 21, 3000 LEUVEN. Geopend op 9 mei 2018. Referentie: 20180092. Datum vonnis: 3 oktober 2019. Ondernemingsnummer: 0508.614.253 Voor eensluidend uittreksel: De curator: MOMBAERS JOS.
09-05-2018
508614253
Uitspraak faillissement op 9-5-2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven De rechtbank van koophandel te Leuven, heeft bij vonnis van 9 mei 2018, ingevolge dagvaarding in staat van faillissement verklaard : ALCOMA GCV, waarvan de zetel gevestigd is te 3000 LEUVEN, Herbert Hooverplein 21 en met als activiteiten : groothandel in stoffen, huishoudtextiel en kleding, ondernemingsnummer BE0508.614.253 Rechter-commissaris : STROOBANT, Jean. Curatoren : MOMBAERS, Jos & VERBEKE Steven, advocaten, te 3300 TIENEN, O.L.V.-Broederstraat 3. e-mail : info@mombaers-verbeke-law.be Indienen der schuldvorderingen : Binnen de 30 dagen vanaf de datum van het faillissementsvonnis, 9 mei 2018, via www.regsol.be, behalve indien de schuldeiser een natuurlijke persoon is of gevestigd is in het buitenland, in dat geval mag er aangifte gedaan worden binnen dezelfde termijn per aangetekende brief met ontvangstmelding verstuurd naar het kantoor van de curator. Datum van neerlegging van het eerste PV van nazicht der schuldvorderingen : 19 juni 2018 Voor eensluidend uittreksel : MOMBAERS, Jos, curator;VERBEKE, Steven curator.
09-05-2018
508614253
Uitspraak faillissement op 9-5-2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven RegSol Rechtbank van koophandel Leuven. Opening van het faillissement van: ALCOMA GCV HERBERT HOOVERPLEIN 21, 3000 LEUVEN. Handelsactiviteit: groothandel in stoffen, huishoudtextiel en kleding Ondernemingsnummer: 0508.614.253 Referentie: 20180092. Datum faillissement: 9 mei 2018. Rechter Commissaris: JEAN STROOBANT. Curators: JOS MOMBAERS, O.L.V. BROEDERSSTRAAT 3, 3300 TIENEN- jos.mombaers@mombaers-verbeke-law.be;STEVEN VERBEKE, OLV Broedersstraat 3, 3300 TIENEN- steven.verbeke@mombaers-verbeke-law.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 09/05/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 juni 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator:MOMBAERS JOS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland