Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement General Business Model

Op 24-05-2018 is General Business Model te Antwerpen (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 465991859. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
General Business Model
Plaats:
Antwerpen
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
465991859
Rechtbank:
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
De Keyserlei 5/58
2018 Antwerpen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
24-05-2018
465991859
Uitspraak faillissement op 24-5-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Bij vonnis van 24/05/2018, van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, werd in staat van faillissement verklaard : BVBA GENERAL BUSINESS MODEL, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5, bus 58, en met ondernemingsnummer 0465.991.859, met als activiteit : activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie. Rechter-commissaris : Peter DE BIE. Curator : Nick PEETERS, met kantoor te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 (np@essenzia.be). De datum van staking van betaling werd onder voorbehoud van toepassing van art. XX.105 WER vastgesteld op 24/05/2018. Indienen van de schuldvorderingen met bewijsstukken, dient te gebeuren uiterlijk 22/06/2018, in het Centraal Register Solvabiliteit (www.regsol.be). Het eerste proces verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden uiterlijk op 20/07/2018. Nick PEETERS, curator.
24-05-2018
465991859
Uitspraak faillissement op 24-5-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen RegSol Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opening van het faillissement van: GENERAL BUSINESS MODEL BVBA DE KEYSERLEI 5, 2018 ANTWERPEN 1. Handelsactiviteit: activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie Ondernemingsnummer: 0465.991.859 Referentie: 20180503. Datum faillissement: 24 mei 2018. Rechter Commissaris: PETER DE BIE. Curator: NICK PEETERS, NOORDERLAAN 98, 2030 ANTWERPEN 3- np@essenzia.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 24/05/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 juli 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS NICK.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland