Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Ourai

Op 08-05-2018 is Ourai te Beveren-Waas (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 632654289. De (hoofd)activiteit van Ourai is vervoer te land en vervoer via pijpleidingen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Ourai
Plaats:
Beveren-Waas
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
632654289
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Vervoer en opslag
Hoofdcode
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
Nevencode
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Steenbeekstraat 33
9120 Beveren-Waas
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
14-01-2019
632654289
Afgesloten door gebrek aan activa op 14-1-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: OURAI VOF STEENBEEKSTRAAT(VRA) 33, 9120 BEVEREN-WAAS. Geopend op 14 mei 2018. Referentie: 20180215. Datum vonnis: 14 januari 2019. Ondernemingsnummer: 0632.654.289 Aangeduide vereffenaar(s): MERCKX BASTIAAN ACHTERHOEK 21 9120 BEVEREN-WAAS STOOP DAISY ACHTERHOEK 21 9120 BEVEREN-WAAS Voor eensluidend uittreksel: De curator: PAUWELS PIETER.
08-05-2018
632654289
Uitspraak faillissement op 8-5-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde De rechtbank : verklaart OURAI VOF, met zetel te 9120 BEVEREN-WAAS, STEENBEEKSTRAAT (VRA) 33, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0632.654.289, met als voornaamste handelsactiviteit landbouw, in staat van faillissement op bekentenis; bepaalt de datum van staking van betaling in overeenstemming met artikel XX.105 WER van de Faillissementswet op 08/05/2018; benoemt de heer GUIDO HENKENS, rechter in handelszaken in deze rechtbank, tot rechter- commissaris. Stelt Mr. PIETER PAUWELS, advocaat, te 9100 SINT-NIKLAAS, APOSTELSTRAAT 29, aan als curator. Zegt dat de schuldeisers van de gefailleerde gehouden zijn aangifte van schuldvordering neer te leggen in het Centraal Register Solvabiliteit van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;(voor meer informatie https ://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-koophandel/rechtbank-van-koophandel-gent ); Bepaalt de datum waarop het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit moet worden neergelegd op 22/06/2018.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland