Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Van Der Veeke Wouter

Op 18-06-2018 is Van Der Veeke Wouter te Oostkamp (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 543450715. De (hoofd)activiteit van Van Der Veeke Wouter is reclamewezen en marktonderzoek.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Van Der Veeke Wouter
Plaats:
Oostkamp
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
543450715
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Reclamewezen en marktonderzoek
Nevencode
Reclamebureaus
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Liematestraat 31
8020 Oostkamp
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
18-06-2018
543450715
Uitspraak faillissement op 18-6-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge RegSol Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement van: VAN DER VEEKE WOUTER, LIEMATESTRAAT 31, 8020 OOSTKAMP, geboren op 05/03/1958 in TERNEUZEN (NL). Handelsactiviteit: VERSPREIDEN EN THUISBEZORGEN VAN MONSTERS & RECLAMEMATERIAAL INCLUSIEF STREEKKRANTJES EN DERGELIJKE Ondernemingsnummer: 0543.450.715 Referentie: 20180114. Datum faillissement: 18 juni 2018. Rechter Commissaris: PATRICIA ADRIAENS. Curators: NICO MAES, STATIONSSTRAAT 34, 8020 OOSTKAMP- nico.maes@advocatenkantoormaes.be;PIETER-JAN DELODDER, STATIONSSTRAAT 34, 8020 OOSTKAMP, pieter-jan@decalexadvocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 18/06/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 30 juli 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: MAES NICO.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland