Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement vernietigd 'T Saloon Dames

Op 12-11-2018 is 'T Saloon Dames te Heist-Op-Den-Berg (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 822085391. De (hoofd)activiteit van 'T Saloon Dames is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Op 19-11-2018 is het faillissement van 'T Saloon Dames te Heist-Op-Den-Berg (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen ingetrokken. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
'T Saloon Dames
Plaats:
Heist-Op-Den-Berg
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement vernietigd
Ondernemingsnr.:
822085391
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Bergstraat 133
2220 Heist-Op-Den-Berg
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
19-11-2018
822085391
Faillissement ingetrokken op 19-11-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis d.d. 19 november 2018 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, werd het faillissement ingetrokken van de BVBA 'T SALOON DAMES, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Bergstraat 133, met ondernemingsnummer 0822.085.391 en werden de curator en de rechter-commissaris ontheven van hun opdracht. (Get.) F. VAN CAMP, raadsman.
19-11-2018
822085391
Faillissement ingetrokken op 19-11-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. Datum van het vonnis: 19 november 2018 Faillissement van: 'T SALOON DAMES BVBA Geopend op 12 november 2018 Referentie: 20180182 Ondernemingsnummer: 0822.085.391 Het faillissement werd ingetrokken. Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, H.Berghmans
12-11-2018
822085391
Uitspraak faillissement op 12-11-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. Opening van het faillissement van: 'T SALOON DAMES BVBA BERGSTRAAT 133, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG. Handelsactiviteit: kleinhandel in dameskleding Ondernemingsnummer: 0822.085.391 Referentie: 20180182. Datum faillissement: 12 november 2018. Rechter Commissaris: VEERLE DEPREZ. Curator: MARIA LAMBRECHTS, EZENHOEK 15, 2590 BERLAAR- lambrechts.mf@skynet.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 12/11/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 7 januari 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: LAMBRECHTS MARIA.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland