Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Vandeputte Hans

Op 10-10-2018 is Vandeputte Hans te Diksmuide (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 674242248. De (hoofd)activiteit van Vandeputte Hans is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Vandeputte Hans
Plaats:
Diksmuide
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
674242248
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
G Baron Jacquesstr 2/0002
8600 Diksmuide
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
10-10-2018
674242248
Uitspraak faillissement op 10-10-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne Bij vonnis, d.d. 10 oktober 2018, werd door de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne, in staat van faillissement verklaard : VANDEPUTTE, Hans, geboren te Diksmuide op 30 maart 1970, wonende te 8600 Diksmuide, Generaal Baron Jacquesstraat 2/0002 en met uitbating te 8600 DIKSMUIDE, Wijnendalestraat 21, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0674.242.248, met als voornaamste handelsactiviteit groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken en in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment , met als handelsbenaming DRANKENCENTRALE VANDEPUTTE . Als Rechter-Commissaris werd aangesteld de heer Guy SERU. Als curator werd aangesteld : Mr. Lut GODDERIS, advocaat, te 8630 VEURNE, Albert I laan 8. Staking betalingen : 10 oktober 2018. Indienen der schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van dit vonnis. Eerste nazicht dezer op 26 november 2018, om 10 uur. Voor eensluidend verklaard afschrift : (get.) Lut Godderis,curator.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland