Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Coopman Evy

Op 01-03-2019 is Coopman Evy te Oostende (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 697816812. De (hoofd)activiteit van Coopman Evy is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Coopman Evy
Plaats:
Oostende
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
697816812
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Jan Diericksenstraat 10
8400 Oostende
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
01-03-2019
697816812
Uitspraak faillissement op 1-3-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende. Opening van het faillissement van: COOPMAN EVY, JAN DIERICKSENSTRAAT 10, 8400 OOSTENDE, geboren op 28/09/1990 in OOSTENDE. Handelsactiviteit: handelsbemiddeling in voeding en genotsmiddelen Ondernemingsnummer: 0697.816.812 Referentie: 20190023. Datum faillissement: 1 maart 2019. Rechter Commissaris: MARC LINDEN. Curator: JAN WYLLEMAN, Nijverheidsstraat 82, 8400 OOSTENDE- jan.wylleman@gmail.com. Voorlopige datum van staking van betaling: 01/03/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 1 mei 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: WYLLEMAN JAN.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland