Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement vernietigd Bnc Investment

Op 02-07-2019 is Bnc Investment te Sint-Stevens-Woluwe (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 655967745. De (hoofd)activiteit van Bnc Investment is onderwijs.
Op 07-01-2020 is het faillissement van Bnc Investment te Sint-Stevens-Woluwe (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Brussel ingetrokken. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Bnc Investment
Plaats:
Sint-Stevens-Woluwe
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement vernietigd
Ondernemingsnr.:
655967745
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Onderwijs
Hoofdcode
Onderwijs
Nevencode
Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Leuvensesteenweg 49
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-01-2020
655967745
Faillissement ingetrokken op 7-1-2020.
 
Hof van beroep te Brussel Uittreksel uit het arrest van 7 januari 2020 - 2019/AR/1609 8e kamer - Rep. nr. 2020/106 BNC INVEST GROUP BVBA, met zetel gevestigd te 1932 ZAVENTEM, Leuvensesteenweg 49, ON 0655.967.745, appellante, vertegenwoordigd door meester STEYT, Jean-Yves, advocaat te 1050 Brussel, Stassartstraat 117, tegen : 1. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met kantoren te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, geïntimeerde, vertegenwoordigd door meester DE BOURGRAAF, Johanna (BRUSSEL) loco meester DE GEEST, Bart, advocaat te Dilbeek, 2. Meester Dorien AVALIX, advocaat te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemansstraat 15 B, in haar hoedanigheid van curator van de BVBA BNC INVEST GROUP, geïntimeerde q.q., die verschijnt in persoon. OM DEZE REDENEN : HET HOF, recht doende na tegenspraak. Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935, op het gebruik der talen in gerechtszaken. Verklaart het hoger beroep van appellante ontvankelijk en gegrond. Doet het bestreden vonnis teniet. Verklaart het verzet van appellante ontvankelijk en gegrond. Doet het bestreden verstekvonnis teniet. Verklaart de oorspronkelijke vordering van de RSZ ontvankelijk doch ongegrond. Zegt voor recht dat het faillissement van appellante, uitgesproken bij vonnis van 2 juli 2019, wordt ingetrokken en dat de curator wordt ontheven van haar opdracht. Voor gelijkvormig uittreksel : (get.) D. GEULETTE, griffier.
02-07-2019
655967745
Uitspraak faillissement op 2-7-2019.
 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel RegSol Ondernemingsrechtbank Brussel. Opening van het faillissement van: BNC INVEST GROUP BVBA LEUVENSESTEENWEG 49, 1932. ZAVENTEM. Handelsactiviteit: adviesbureau Handelsbenaming: BVBA Ondernemingsnummer: 0655.967.745 Referentie: 20190436. Datum faillissement: 2 juli 2019. Rechter Commissaris: INGRID CLAES. Curator: DORIEN AVAUX, V. NONNEMANSSTRAAT 15B, 1600 SINT-PIETERS-LEEUW- DA@novius.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 02/07/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 7 augustus 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: AVAUX DORIEN.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland