Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement vernietigd Vdv Trans

Op 05-09-2019 is Vdv Trans door de rechtbank in Leuven failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 461910337. De (hoofd)activiteit van Vdv Trans is administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten.
Op 21-11-2019 is het faillissement van Vdv Trans door de rechtbank in Leuven ingetrokken. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Vdv Trans
Plaats:
Status:
Faillissement vernietigd
Ondernemingsnr.:
461910337
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten
Nevencode
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
21-11-2019
461910337
Faillissement ingetrokken op 21-11-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Leuven Ondernemingsrechtbank Leuven. Datum van het vonnis: 21 november 2019 Faillissement van: VDV TRANS NV Geopend op 5 september 2019 Referentie: 20190239 Ondernemingsnummer: 0461.910.337 Het faillissement werd ingetrokken. Voor eensluidend uittreksel: LENAERTS CRISTEL
05-09-2019
461910337
Uitspraak faillissement op 5-9-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Leuven RegSol Ondernemingsrechtbank Leuven. Opening van het faillissement van: VDV TRANS NV ELENSTRAAT 6A/6, 3270 SCHERPENHEUVEL. Handelsactiviteit: goederenvervoer over de weg Ondernemingsnummer: 0461.910.337 Referentie: 20190239. Datum faillissement: 5 september 2019. Rechter Commissaris: WILLEM VAN CALSTER. Curator: ILSE VAN DE MIEROP, KONING LEOPOLD III LAAN 40, 3001 HEVERLEE- ilse.vandemierop@dlapiper.com. Voorlopige datum van staking van betaling: 05/09/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 15 oktober 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DE MIEROP ILSE.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland