Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Jebari Abdelouahid

Op 10-09-2019 is Jebari Abdelouahid te Saint-Gilles (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 695605608. De (hoofd)activiteit van Jebari Abdelouahid is sanering en ander afvalbeheer.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Jebari Abdelouahid
Plaats:
Saint-Gilles
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
695605608
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Hoofdcode
Sanering en ander afvalbeheer
Nevencode
Sanering en ander afvalbeheer
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Chaussee De Forest 18ES
1060 Saint-Gilles
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
10-09-2019
695605608
Uitspraak faillissement op 10-9-2019.
 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel RegSol Ondernemingsrechtbank Brussel. Opening van het faillissement van: JEBARI ABDELOUAHID, VORSTSE STEENWEG 18, BUS ES, 1060 SINT-GILLIS, geboren op 29/06/1978 in BRUSSEL. Handelsactiviteit: BOUWRIJP MAKEN VAN TERREINEN Ondernemingsnummer: 0695.605.608 Referentie: 20190557. Datum faillissement: 10 september 2019. Rechter Commissaris: JEAN BONTE. Curator: JOAN DUBAERE, KEIZER KARELLAAN 586 BUS 9, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM- jdubaere@racine.eu. Voorlopige datum van staking van betaling: 10/09/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 oktober 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: DUBAERE JOAN.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland