Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Sterkens Willy Edmondus

Op 10-09-2019 is Sterkens Willy Edmondus te Rijkevorsel (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 767079562. De (hoofd)activiteit van Sterkens Willy Edmondus is teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Sterkens Willy Edmondus
Plaats:
Rijkevorsel
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
767079562
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Landbouw, bosbouw en visserij
Hoofdcode
Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
Nevencode
Fokken van schapen en geiten
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Gammel 65
2310 Rijkevorsel
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
10-09-2019
767079562
Uitspraak faillissement op 10-9-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Opening van het faillissement van: STERKENS WILLY, GAMMEL 65, 2310 RIJKEVORSEL, geboren op 14/07/1970 in TURNHOUT. Handelsactiviteit: LANDBOUW, VEETEELT Ondernemingsnummer: 0767.079.562 Referentie: 20190285. Datum faillissement: 10 september 2019. Rechter Commissaris: GUIDO GILIS. Curator: KATTY SOMERS, BISSCHOPSLAAN 24, 2340 BEERSE- katty.somers@skynet.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 10/09/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 22 oktober 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: SOMERS KATTY.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland