Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Moota

Op 17-03-2020 is Moota door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 881049812. De (hoofd)activiteit van Moota is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Moota
Plaats:
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
881049812
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-03-2020
881049812
Uitspraak faillissement op 17-3-2020.
 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel RegSol Ondernemingsrechtbank Brussel. Opening van het faillissement van: MOOTA BV FRANS VAN KALKENLAAN 9/8, 1070 BRUSSEL 7. Handelsactiviteit: meubelen Ondernemingsnummer: 0881.049.812 Referentie: 20200178. Datum faillissement: 17 maart 2020. Rechter Commissaris: INGRID CLAES. Curator: Jos MOMBAERS, LAKENSESTRAAT 154 B11, 1000 BRUSSEL 1- jos.mombaers@outlook.com. Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 22 april 2020. Voor eensluidend uittreksel: De curator: MOMBAERS Jos.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland