Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Beeckman Dylan

Op 07-09-2021 is Beeckman Dylan door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 662952240. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Beeckman Dylan
Plaats:
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
662952240
Rechtbank:
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-09-2021
662952240
Uitspraak faillissement op 7-9-2021.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk. Opening van het faillissement van: BEECKMAN DYLAN, MINISTER TACKLAAN(KOR) 35 BUS 46, 8500 KORTRIJK, geboren op 05/11/1996 in KORTRIJK. Handelsactiviteit: landschapsverzorging Nsnoeien van bomen en heggen aanleggen en onderhouden van tuinen, parken Handelsbenaming: BEECKMAN DYLAN Uitbatingsadres: MINISTER TACKLAAN 35 BUS 46, 8500 KORTRIJK Ondernemingsnummer: 0662.952.240 Referentie: 20210136. Datum faillissement: 7 september 2021. Rechter Commissaris: Curator: TIM DIERYNCK, LOOFSTRAAT 39, 8500 KORTRIJK- tim@advocaatdierynck.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 07/09/2021 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 26 oktober 2021. Voor eensluidend uittreksel: De curator: DIERYNCK TIM.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland