Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Happy Days Pub

Op 08-07-2013 is Happy Days Pub te Brugge (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 824545134. De (hoofd)activiteit van Happy Days Pub is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Happy Days Pub
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
824545134
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Katelijnestraat 141
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
19-11-2018
824545134
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Summiere afsluiting faillissement van: HAPPY DAYS PUB BVBA Geopend op 8 juli 2013 Referentie: 20130143 Datum vonnis: 19 november 2018 Ondernemingsnummer: 0824.545.134 Aangeduide vereffenaar (s): VAN BROUKHOVEN, ZILVERSPARRENSTRAAT 57, 8310 BRUGGE; BLANCKE DOMINIQUE, ASTRIDLAAN 305/103, 8310 BRUGGE. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, N.PETTENS
08-07-2013
824545134
Uitspraak faillissement op 08/07/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge Bij vonnis van de vakantiekamer van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge, d.d. 08/07/2013, werd op BEKENTENIS het faillissement uitgesproken van HAPPY DAYS PUB BVBA, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Katelijnestraat 141, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0824.545.134, met als handelsactiviteit : uitbating café. Datum van staking van betalingen : 08/07/2013. Curator : Mr. MISSAULT, FRANCIS, advocaat te 8000 BRUGGE, KONINGIN ELISABETHLAAN 34. De aangiften van schuldvorderingen dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8000 Brugge, Kazernevest 3, voor 08/08/2013. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 19/08/2013. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) S. Naert.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-04-2010
Onderneming onderworpen aan BTW
12-04-2010
Handelsonderneming
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland