Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Van Bogaert DiRk

Op 19-12-2016 is aan Van Bogaert DiRk te Bornem (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 684165051. De (hoofd)activiteit van Van Bogaert DiRk is eet- en drinkgelegenheden.
Op 19-06-2017 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Van Bogaert DiRk
Plaats:
Bornem
Provincie:
Antwerpen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
684165051
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Cafés en bars
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Temsesteenweg 58
2880 Bornem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
19-06-2017
684165051
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 19-6-2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen d.d. 19 juni 2017 werd, in toepassing van artikel 55 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, het reorganisatieplan, neergelegd ter griffie d.d. 19 mei 2017 door de heer Dirk Van Bogaert, wonende te 2880 Bornem, Temsesteenweg 58, met ondernemingsnummer 0684.165.051, gehomologeerd en dienvolgens werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie van de heer Dirk Van Bogaert, voornoemd, gesloten. Mechelen, 20 juni 2017. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
08-05-2017
684165051
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen dd. 8.05.2017 2017 werd de gerechtelijke reorganisatie toegekend aan de heer Dirk VAN BOGAERT, wonende te 2880 Bornem, Temsesteenweg 58, met ondernemingsnummer 0684.165.051, verlengd voor een termijn eindigend op 19.06.2017. In dit vonnis werd voor recht gezegd dat zij haar reorganisatieplan ter griffie van deze rechtbank dient neer te leggen uiterlijk op 19.05.2017 en dat op de terechtzitting van de tweede kamer van maandag, 12.06.2017, te 11 uur, in de zittingszaal van deze rechtbank van koophandel, gerechtsgebouw, Voochtstraat 7, te 2800 Mechelen, zal worden overgegaan tot de stemming over het reorganisatieplan, waarna de rechtbank uitspraak zal doen over de homologatie ervan. Mechelen, 8 mei 2017. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
19-12-2016
684165051
Opschorting toegekend.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen dd. 19.12.2016 werd geopend verklaard de procedure van gerechtelijke reorganisatie - met het oog op het verkrijgen van een collectief akkoord, van de heer Dirk VAN BOGAERT, wonende te 2880 Bornem, Temsesteenweg 58, met ondernemingsnummer 0684.165.051 De opschorting werd hem toegekend voor een periode eindigend op 8.05.2017 Gedelegeerd rechter : de heer F. Vercauteren, rechter in handelszaken. In dit vonnis werd gezegd dat de heer Dirk VAN BOGAERT voornoemd, zijn reorganisatieplan ter griffie van deze rechtbank dient neer te leggen uiterlijk op 31.03.2017 en dat op de terechtzitting van de 11.15 uur, in de zittingszaal van deze rechtbank van koophandel, Gerechtsgebouw, Voochtstraat, 7, te 2800 Mechelen, zal worden overgegaan tot de stemming over het reorganisatieplan, waarna de rechtbank uitspraak zal doen over de homologatie ervan. Mechelen, 20.12.2016. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) H. Berghmans.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland