Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Affari

Op 14-11-2017 is aan Affari te Maldegem (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 899676186. De (hoofd)activiteit van Affari is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Op 23-01-2018 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Affari
Plaats:
Maldegem
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
899676186
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Brugse Steenweg 220A
9990 Maldegem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
23-01-2018
899676186
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 23-1-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, zitting derde kamer, d.d. 23 januari 2018, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie door Affari BVBA, met zetel te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 220, bus A, met ondernemingsnummer 0899.676.186, het reorganisatieplan neergelegd ter griffie op 05 januari 2018, gehomologeerd. Beveelt de sluiting van de reorganisatieprocedure, onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan. Voor eensluidend uittreksel : (get.) A. Bruynooghe, griffier.
14-11-2017
899676186
Opschorting toegekend tot 23 januari 2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, zitting derde kamer, d.d. 14 november 2017, werd de procedure gerechtelijke reorganisatie van BVBA AFFARI, met zetel te 9990 Maldegem, Brugse Steenweg 220, bus A, met ondernemingsnummer 0899.676.186, met voornaamste handelsactiviteit zakelijke dienstverlening, met als doelstelling het bekomen van een collectief akkoord, open verklaard en de duur van opschorting bepaald tot en met 23 januari 2018. Bepaalt dat gestemd zal worden over het reorganisatieplan op de zitting van de derde kamer van dinsdag 16 januari 2018, om 14 uur, in zittingszaal 2.6 van het gerechtsgebouw te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401E. Bevestigt de aanwijzing van de heer Daniël Bracke, rechter in handelszaken, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd rechter (e-mailadres : dannybracke@telenet.be) Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Geldof.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland