Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Frima

Op 20-10-2017 is aan Frima te Oostende (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 819836278. De (hoofd)activiteit van Frima is vervaardiging van voedingsmiddelen.
Op 16-02-2018 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Frima
Plaats:
Oostende
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
819836278
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van voedingsmiddelen
Nevencode
Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Napoleonlaan 16
8400 Oostende
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
16-02-2018
819836278
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 16-2-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 16/02/2018, homologeerde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, het reorganisatieplan zoals neergelegd door FRIMA NV, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Napoleonlaan 16, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0819.836.278, op de griffie van deze rechtbank en sluit de reorganisatieprocedure onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
20-10-2017
819836278
Opschorting toegekend tot 16/02/2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 20/10/2017, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van FRIMA NV, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Napoleonlaan 16, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0819.836.278 De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 20/10/2017 om te eindigen op 16/02/2017. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 09/02/2018, om 9 uur, van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. Mevrouw Marleen Hoste, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be) Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. Geers.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland