Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Lesaffer Bernard

Op 29-01-2018 is aan Lesaffer Bernard te Aalst (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 870941026. De (hoofd)activiteit van Lesaffer Bernard is exploitatie van en handel in onroerend goed.
Op 14-05-2018 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Lesaffer Bernard
Plaats:
Aalst
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
870941026
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van en handel in onroerend goed
Hoofdcode
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Nevencode
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Leo De Bethunelaan 60
9300 Aalst
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
14-05-2018
870941026
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 14-5-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde Bij vonnis d.d. 14/05/2018, van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, in de gerechtelijke reorganisatie van de heer BERNARD LESAFFER, geboren te Gent op 26/02/1971, wonende te 9300 Aaist, Léo de Bethunelaan 92, met handelsactiviteit leveren van diensten inzake handelsagentuur, met ondernemingsnummer 0870.941.026, hebbende als raadsman, meester Matthias Gesquière, advocaat te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 148. De rechtbank homologeert het reorganisatieplan dat werd goedgekeurd door de vergadering van de schuldeisers d.d. 07/05/2018. Verklaart de procedure van gerechtelijke reorganisatie toegestaan aan de heer BERNARD LESAFFER, gesloten op heden. Ontslaat de heer Freddy De Schrijver, van zijn taak als gedelegeerd rechter. Dendermonde, 14 mei 2018. De griffier, (get.) K. BLANCKAERT.
29-01-2018
870941026
Opschorting toegekend tot 14/05/2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde Bij vonnis, d.d. 29/01/2018, van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, in de gerechtelijke reorganisatie van de heer LESAFFER, BERNARD, wonende te 9300 AALST, LEO DE BETHUNELAAN 92, met handelsactiviteit leveren van diensten inzake handelsagentuur ; met ondernemingsnummer 0870.941.026. Ce rechtbank kent aan LESAFFER, BERNARD, de in artikel 16 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen voorziene opschortingsperiode toe tot 14/05/2018 om hem toe te laten een collectief akkoord af te sluiten in de zin van artikel 44. Stelt de zaak op de terechtzitting van maandag 26/02/2018, te 9 u. 30 m., voor nazicht of de nog ontbrekende stukken (art. 17, 2) zijn neergelegd en het nazicht van de kennisgeving aan de schuldeisers. De stemming van de schuldeisers over het herstelplan zal plaats hebben op de zitting van maandag 07/05/2018, te 9 u. 30 m. Zegt dat het reorganisatieplan zal worden neergelegd op de griffie minstens twintig dagen voor de zitting waarop tot stemming zal worden overgegaan. Stelt de zaak voor eventuele homologatie en sluiting van de procedure gerechtelijke reorganisatie op de zitting van de derde kamer, maandag 14/05/2018, te 9 u. 30 m. De aanstelling van de heer Freddy De Schrijver als gedelegeerd rechter wordt voor zoveel als nodig bevestigd. Dendermonde, 31 januari 2018. De griffier, (get.) K. Blanckaert.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland