Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Opschorting Bovyn Melinda

Op 02-02-2018 is aan Bovyn Melinda te Meulebeke (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 824264824. De (hoofd)activiteit van Bovyn Melinda is terbeschikkingstelling van personeel.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de opschorting
Naam:
Bovyn Melinda
Plaats:
Meulebeke
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Opschorting
Ondernemingsnr.:
824264824
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Terbeschikkingstelling van personeel
Nevencode
Uitzendbureaus
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Kasteelstraat 41
8760 Meulebeke
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
02-02-2018
824264824
Opschorting toegekend tot 23 mei 2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 2 februari 2018, werd voor Melinda Bovyn, geboren te Waregem op 1 mei 1974, wonend te 8760 Meulebeke, Kasteelstraat 41, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0824.264.824, met als handelsactiviteit : Andere reinigingsactiviteiten - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen - Wassen en poetsen van motorvoertuigen Algemene reiniging van gebouwen - Overige reiniging van gebouwen;industriële reiniging; de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd de duur van de opschorting bepaald voor een termijn die eindigt op 23 mei 2018, om 23 u. 59 m. In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : de heer Joos D'hoedt, rechter in handelszaken in deze rechtbank (joos.dhoedt@telenet.be). De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het reorganisatieplan wordt bepaald op woensdag 16 mei 2018, om 11 uur, in zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk. L. Nolf, griffier.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland