Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Opschorting Meat &Amp; Eat River

Op 29-03-2018 is aan Meat &Amp; Eat River te Antwerpen (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 632612620. De (hoofd)activiteit van Meat &Amp; Eat River is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de opschorting
Naam:
Meat &Amp; Eat River
Plaats:
Antwerpen
Provincie:
Antwerpen
Status:
Opschorting
Ondernemingsnr.:
632612620
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Cafés en bars
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Vrijheidstraat 63
2000 Antwerpen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
29-06-2018
632612620
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen. Homologatie van het plan voor: MEAT & EAT RIVER BVBA VRIJHEIDSTRAAT 63, 2000 ANTWERPEN 1. Ondernemingsnummer: 0632.612.620 Datum uitspraak: 29/06/2018 Referentie: 20180002 Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Dedapper.
29-03-2018
632612620
Opschorting toegekend tot 30 maart 2018.
 
Hof van beroep Antwerpen Bij arrest van de kamer B5 van het Hof van beroep te Antwerpen de dato 29 maart 2018, dat op eenzijdig verzoek werd gewezen, inzake : BVBA MEAT & EAT RIVER, met zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Vrijheidstraat 63, met ondernemingsnummer 0632.612.620. Werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie voor open verklaard en de termijn van opschorting op drie maanden bepaald. De heer Peter Snyers werd aangesteld als gedelegeerd rechter. De vennootschap BVBA MEAT & EAT BVBA heeft als maatschappelijk doel : o Uitbaten van een restaurant. o Uitbaten van en levering van diensten die behoren tot een drankgelegenheid, café, taverne, brasserie, restaurant, horecazaak, frituur of traiteurdienst, zowel verbruik ter plaatse als meeneemdienst. o Traiteurdienst. o Catering. o Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en dergelijke. o Ter beschikking stellen van apparatuur en inrichting nodig voor de uitbating van een horecazaak. o De groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland van alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de horeca. o De vennootschap ontplooit heden als voornaamste activiteit traiteurdienst op externe locaties bij evenementen. Antwerpen, 30 maart 2018. (Get.) V. VRIENS, griffier-hoofd van dienst.
29-03-2018
632612620
Opschorting toegekend tot 29 juni 2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Bij arrest d.d. 29 maart 2018 uitgesproken door het Hof van Beroep Antwerpen, afdeling Antwerpen werd de opschorting met het oog op een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord toegekend voor een periode eindigend op 29 juni 2018 aan : MEAT & EAT RIVER BVBA, VRIJHEIDSTRAAT 63, 2000 ANTWERPEN-1. Ondernemingsnummer : 0632.612.620. Bij vonnis van de 22ste kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen d.d. 20 april 2018 werd aangesteld : Gedelegeerd rechter : SNYERS, PETER, email : pim@snyers.net Het reorganisatieplan dient neergelegd te worden ter griffie uiterlijk op 25 mei 2018. De terechtzitting over de stemming en de homologatie van dit reorganisatieplan werd bepaald op 22 juni 2018 om 10 uur, voor de 22ste kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen, 3e verdieping, zaal C3. De griffier, (get.) N. Naelaerts.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland