Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Enprotech

Op 23-04-2018 is aan Enprotech te Rotselaar (Vlaams-Brabant) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 456659964. De (hoofd)activiteit van Enprotech is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Enprotech
Plaats:
Rotselaar
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
456659964
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Stationsstraat 164
3110 Rotselaar
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
20-12-2018
456659964
Uitspraak faillissement op 20-12-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Leuven RegSol Ondernemingsrechtbank Leuven. Opening van het faillissement van: ENPROTECH BVBA STATIONSSTRAAT 164, 3110 ROTSELAAR. Handelsactiviteit: overige bouwinstallatie, ontwikkeling van bouwprojecten Ondernemingsnummer: 0456.659.964 Referentie: 20180275. Datum faillissement: 20 december 2018. Rechter Commissaris: WILLIAM CLAES. Curator: DIRK DE MAESENEER, BRUSSELSESTEENWEG 62, 3000 LEUVEN- dirk.de.maeseneer@lovius.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 20/12/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 29 januari 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE MAESENEER DIRK.
09-10-2018
456659964
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 9-10-2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank te Leuven van 9 oktober 2018, werd voor wat betreft de Enprotech BVBA, met zetel te 3110 Rotselaar, Stationsstraat 16', KBO nr. 0456.659.964, betreffende de Wet op Continuïteit van de Ondernemingen van 31 januari 2019, het volgende beslist; De rechtbank homologeert het reorganisatieplan, neergelegd op 14 september 2018, zoals aangepast op 4 oktober 2018 en sluit de reorganisatieprocedure af. C. Lenaerts, griffier.
23-04-2018
456659964
Opschorting toegekend tot 19/10/2018.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven van 23/04/2018 werd voor wat betreft ENPROTECH BVBA, met zetel te 3110 ROTSELAAR, STATIONSSTRAAT 164, KBO nr. 0456.659.964, betreffende de Wet op Continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. Bij beschikking d.d. 03/04/2018 werd de heer J. STROOBANT, aangesteld als gedelegeerd rechter. Na beraad beslist de rechtbank op tegenspraak en : - verklaart het verzoek tot het bekomen van de rechterlijke reorganisatie ontvankelijk en gegrond en de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend, met het oog op het bereiken van een collectief akkoord; - bepaalt de duur van opschorting op zes maanden, om te eindigen op 19/10/2018; - de stemming over het tijdig neer te leggen reorganisatieplan zal doorgaan op donderdag 4 oktober 2018 om 15 uur, in de zittingszaal 8, tweede verdieping gerechtsgebouw, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven. De griffier, (get.) C. LENAERTS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland