Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Vishandel Michele

Op 27-04-2018 is aan Vishandel Michele te De Haan (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 659688486. De (hoofd)activiteit van Vishandel Michele is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Vishandel Michele
Plaats:
De Haan
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
659688486
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Populierenlaan 4
8420 De Haan
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
01-10-2018
659688486
Uitspraak faillissement op 1-10-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge RegSol Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement van: VISHANDEL MICHELE VOF POPULIERENLAAN 4, 8420 DE HAAN. Handelsactiviteit: DETAILHANDEL IN VIS EN SCHAAL- EN WEEKDIEREN IN GESPECIALISEERDE WINKELS Handelsbenaming: VISHANDEL MICHèLE Ondernemingsnummer: 0659.688.486 Referentie: 20180182. Datum faillissement: 1 oktober 2018. Rechter Commissaris: ALBERT CATTECEUR. Curator: JOHAN MERMUYS, DORPSSTRAAT 76 BUS 3, 8490 JABBEKE- johan.mermuys@telenet.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 01/10/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 12 november 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: MERMUYS JOHAN.
27-04-2018
659688486
Opschorting toegekend tot 14/09/2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 27/04/2018, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van VISHANDEL MICHELE VOF, met zetel te 8420 DE HAAN, Populierenlaan 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0659.688.486. De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 27/04/2018, om te eindigen op 14/09/2018, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 07/09/2018, om 9 uur van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. Mevrouw Marleen Hoste, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland