Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Cailliau Sebastien

Op 13-04-2018 is aan Cailliau Sebastien te Brugge (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 551912875. De (hoofd)activiteit van Cailliau Sebastien is vervaardiging van voedingsmiddelen.
Op 05-07-2018 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Cailliau Sebastien
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
551912875
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van voedingsmiddelen
Nevencode
Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Kolenkaai 48
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
05-07-2018
551912875
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 5-7-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van de 3e kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, d.d. 05/07/2018, werd het reorganisatieplan zoals neergelegd op 08/06/2018 door Sebastien CAILLIAU, geboren te Veurne op 22 december 1977, wonende te 8000 Brugge, Kolenkaai 48, met hoofdvestiging te 8000 Brugge, Smedenstraat 31, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0551.912.875, handeldrijvend onder de benaming Le Pain de Sébastien , gehomologeerd en werd de reorganisatieprocedure gesloten, onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan. Gedelegeerd rechter : Patrick Coulier De griffier, (get.) Neels, T.
13-04-2018
551912875
Opschorting toegekend tot 06/07/2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 13/04/2018, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van Sebastien CAILLIAU, geboren te Veurne op 22 december 1977, wonende te 8000 Brugge, Kolenkaai 48, met hoofdvestiging te 8000 Brugge, Smedenstraat 31, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0551.912.875, handeldrijvend onder de benaming Le Pain de Sébastien . De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 13/04/2018, om te eindigen op 06/07/2018, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 29/06/2018, om 9 uur van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Patrick Coulier, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be). Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland