Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Nicolas Fabrice

Op 17-01-2019 is aan Nicolas Fabrice te Oudenaarde (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 897662546. De (hoofd)activiteit van Nicolas Fabrice is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Op 13-06-2019 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Nicolas Fabrice
Plaats:
Oudenaarde
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
897662546
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Slopen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Oudstrijdersstraat 99BIS
9700 Oudenaarde
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
13-06-2019
897662546
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 13-6-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, 3de kamer, in dato van 13 juni 2019 werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van de heer Nicolas Fabrice, geboren te Dinant op 02 augustus 1968, wonende te 9700 Oudenaarde, Oudstrijdersstraat 99bis, met ondernemingsnummer 0897.662.546, met voornaamste handelsactiviteit ruimen van bouwterreinen, het reorganisatieplan gehomologeerd. In hetzelfde vonnis werd de sluiting van de reorganisatieprocedure, onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan, bevolen. Ingrid VERHEYEN, griffier.
17-01-2019
897662546
Opschorting toegekend tot 17 juni 2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, 3e kamer, in dato van 17 januari 2019, werd voor de heer Nicolas Fabrice, geboren te Dinant op 2 augustus 1968, wonende te 9700 Oudenaarde, Oudstrijdersstraat 99bis, met ondernemingsnummer 0897.662.546, met voornaamste handelsactiviteit ruimen van bouwterreinen, de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend;de opschorting werd verleend tot 17 juni 2019. De datum voor de stemming over het reorganisatieplan werd bepaald op 6 juni 2019. In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : de heer Karl Ottevaere, rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank (K.Ottevaere@degroofpetercam.com). Ingrid VERHEYEN, griffier.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland