Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Alkoko

Op 04-02-2019 is aan Alkoko te Temse (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 565993911. De (hoofd)activiteit van Alkoko is groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Alkoko
Plaats:
Temse
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
565993911
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Carrosserieherstelling
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Krimperslaan 6
9140 Temse
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
09-09-2019
565993911
Uitspraak faillissement op 9-9-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Opening van het faillissement van: ALKOKO BVBA KRIMPERSLAAN 6, 9140 TEMSE. Handelsactiviteit: vervaardigen van metalen constructiewerken Ondernemingsnummer: 0565.993.911 Referentie: 20190398. Datum faillissement: 9 september 2019. Rechter Commissaris: GUIDO HENKENS. Curators: LIEVEN D'HOOGHE, VIJFSTRATEN 57, 9100 SINT-NIKLAAS- lieven.dhooghe@truyensadvocaten.be;VINCENT VERLAECKT, MGR. STILLEMANSSTRAAT 61/6, 9100 SINT-NIKLAAS- verlaeckt@hoornaert-advocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 09/03/2019 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 18 oktober 2019. Voor eensluidend uittreksel: De curator: D'HOOGHE LIEVEN.
09-09-2019
565993911
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 9-9-2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde Bij vonnis, d.d. 09/09/2019, van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, in de gerechtelijke reorganisatie van ALKOKO BVBA, met zetel te 9140 TEMSE, KRIMPERSLAAN 6, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0565.993.911. Beveelt deintrekking van het reorganisatieplan dat werd gehomologeerd bij vonnis van 21/08/2019. Dendermonde, 13 september 2019. De griffier, (get.) K. Blanckaert.
21-08-2019
565993911
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Homologatie van het plan voor: ALKOKO BVBA KRIMPERSLAAN 6, 9140 TEMSE. Ondernemingsnummer: 0565.993.911 Datum uitspraak: 21/08/2019 Referentie: 20190004 Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelgem.
24-06-2019
565993911
Opschorting toegekend tot 21 augustus 2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde Bij vonnis d.d. 24/06/2019, van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, in de gerechtelijke reorganisatie van ALKOKO BVBA, met zetel te 9140 Temse, Krimperslaan 6, met ondernemingsnummer 0565.993.911. Zegt voor recht dat het reorganisatieplan zoals voorgelegd vooralsnog niet kan worden gehomologeerd. Staat toe aan de ALKOKO BVBA om een nieuw reorganisatieplan op te stellen. Verlengt de opschorting overeenkomstig art. XX.59 WER tot 21 augustus 2019. De stemming van de schuldeisers over het nieuwe herstelplan zal plaats hebben op de terechtzitting van woensdag 14 augustus 2019, om 10 uur. Zegt dat het reorganisatieplan zal worden neergelegd op de griffie minstens twintig dagen voor de zitting waarop tot stemming zal worden overgegaan. Stelt de zaak voor sluiting van de procedure gerechtelijke reorganisatie ondernemingen op de buitengewone terechtzitting van 21 augustus 2019. De aanstelling van de heer Patrick Beeckmans, als gedelegeerd rechter wordt voor zoveel nodig bevestigd. De griffier, (get.) K. BLANCKAERT.
04-02-2019
565993911
Opschorting toegekend tot 24/06/2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Opening van de gerechtelijke reorganisatie van: ALKOKO BVBA KRIMPERSLAAN 6, 9140 TEMSE. Ondernemingsnummer: 0565.993.911 Datum uitspraak: 04/02/2019 Referentie: 20190004 Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord Gedelegeerd rechter: PATRICK BEECKMANS - met emailadres: patrick.beeckmans@pbeco.be. Einddatum van de opschorting: 24/06/2019. Stemming van schuldeisers op: maandag 17/06/2019 op in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, S. Van Engelgem.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland