Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement beëindigd Europe Fish Market

Op 01-12-2015 is Europe Fish Market te Bruxelles (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 554722709. De (hoofd)activiteit van Europe Fish Market is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Europe Fish Market
Plaats:
Bruxelles
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
554722709
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Eetgelegenheden met beperkte bediening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue De L'ecuyer 39
1000 Bruxelles
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
13-09-2019
554722709
Faillissement beëindigd.
 
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel Ondernemingsrechtbank Brussel. Summiere afsluiting faillissement van: EUROPE FISH MARKET BVBA Geopend op 1 december 2015 Referentie: 20150644 Datum vonnis: 13 september 2019 Ondernemingsnummer: 0554.722.709 Aangeduide vereffenaar(s): JAMAL ECH CHARQY, SCHILDKNAAPSTRAAT 39, 1000 BRUSSEL 1. Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
01-12-2015
554722709
Uitspraak faillissement op 1 december 2015.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van : EUROPE FISH MARKET BVBA, SCHILDKNAAPSSTRAAT 39, 1000 BRUSSEL. Referentie : 20150644. Datum faillissement : 1 december 2015. Handelsactiviteit : groothandel vis Handelsbenaming : BVBA Ondernemingsnummer : 0554.722.709 Curator : Mr PIETERS Marga, KROONLAAN 365, 1050 BRUSSEL 5. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 6 januari 2016. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland